Veterannätverket ZENIT

Verksamhet

Först och främst att sprida kunskap bland medlemmarna om vad som är på gång inom IT i regionen

  • Utbyta erfarenheter och kunskap om den historiska IT-utvecklingen i regionen och på lämpligt sätt sprida denna information till de som inte var med
  • Vid behov och om intresse finns kunna kommentera och reflektera över såväl pågående som planerad IT-verksamhet
  • Samverka med andra veteranorganisationer för att sprida information om IT:s betydelse för regionen
  • I samverkan med andra veteranorganisationer sprida kunskap om hur IT påverkar olika generationer
  • Riktlinjer för studiebesök

Syftet med besöken är att spegla en intressant del av verksamheten i såväl nutid som framtid. Studiebesökens innehåll och omfattning begränsas därför i direkt samverkan med aktuell verksamhet. För att möjliggöra en intressant dialog begränsas antalet deltagare i studiebesöken.

Av inbjudan till besöket ska framgå vilka frågeställningar som besöket kommer att behandla och att antalet platser är begränsat

Inbjudan till studiebesök

Sker endast via e-post och går ut till nätverksdeltagarna senast 3 veckor före aktuellt datum. Inbjudan finns också här. I mån av plats få andra personer än anmälda nätverksdeltagare delta i ett studiebesök

Riktlinjer annan verksamhet

Förutom studiebesök ska nätverket genomföra aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om IT-utvecklingen för i första hand veteraner inom och utom nätverket. Det finns dock inget egenvärde i att aktiviteter genomförs i egen regi av nätverket. Det viktiga är att önskvärda aktiviteter genomförs, inte vem som genomför dem. Många aktiviteter drivs med stor fördel genom samproduktion mellan olika aktörer och vem som ska vara huvudman för en aktivitet avgörs av vem som är mest lämpad för att driva en effektiv samproduktion utifrån den aktuella aktivitetens förutsättningar. Nätverket ska medverka till att så sker och bör endast vara huvudman för aktiviteter där ingen annan aktör är lämplig.

För närvarande är vi 102 medlemmar i nätverket.

Programgrupp

Bengt-Åke Eriksson, bengt-ake.eriksson@telia.com
Erik Granström, e.a.gstrom@gmail.com
Barbro Kjellberg, barbro.kjellberg10@gmail.com
Göran Ledell, goran.ledell@sundsvall42.se
Tomas Lundin, CT.lundin@gmail.com
Stig Medin, stig@medin.st
Tore Mesch, tore.mesch@telia.com
Birgitta Rosén, br01525@gmail.com
Bengt Wikman, bengt.h.wikman@gmail.com
Anders Åhslund, anders.ahslund@tyfonmail.se
Jörgen Åkerberg, jorgen.a.akerberg@gmail.com

Samarbetspartners

Senioruniversitet, SeniorNet, Sundsvall 42; Nordea Seniorklubb XYZ, SDC Veteran klubb, SPF Freja.

Syfte

Först och främst att sprida kunskap bland medlemmarna om vad som är på gång inom IT i regionen.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Målgrupp

Nätverket riktar sig i första hand till veteraner som är intresserade av vad som sker inom IT-världen i regionen, men alla som är intresserade av dessa frågor är också välkomna.