Västra kretsen

Västra kretsen

OM DATAFÖRENINGEN I VÄSTRA KRETSEN

Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Kretsen har aktiva lokala nätverk i Göteborg.

Vi tillhandahåller en plattform att mötas både IRL och på webben.

Vill du träffa kollegor som delar dina intressen? Vill du vara med och arrangera träffar runt ämnen du är intresserad av? Då är nätverken något för dig.

Nätverken drivs av en eller flera nätverksledare. Vissa nätverk har även ett programråd. Nätverken arrangerar träffar som kan vara interna eller öppna även för icke medlemmar. 

Nätverken ger dig både Kunskap och Kontakter.

Saknar du något nätverk? Skulle du vilja vara med och starta upp ett nytt nätverk? Ta kontakt med kansliet!

Tidigare aktiviteter

maj
25
ITIL i Praktiken Nätverk - Tydliga förväntningar

Att Sätta tydliga förväntningar

När vi levererar tjänster eller funktioner är det viktigt att vi levererar på rätt nivå, den nivån som behövs för att vi skall få den effekt/funktion som efterfrågas.

Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
maj
18
ITIL Service Desk - Self-service och Kategorisering.

ITIL Service Desk nätverksträff: Self-service och Kategorisering!

Vår  Service Desk och support ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift.

Lindholmsplatsen 1 , 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
Mar
20
Årsmöte Västra Kretsen Styrelsen kallar till årsmöte tisdagen den 20 mars kl. 18.30 på Elite Park Avenue på Kungsportsavenyen.

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

18:30 till 21:00
Mar
08
Överleverans eller underprestation

Överleverans eller underprestation

Vi har alltid någon som har förväntningar på det som vi på IT gör. Att få en ny dator går för långsamt, min Incident blir stängd trots att den inte är löst.

Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
feb
23
ITIL Service Desk - Verktyg för Service desk.

ITIL Service Desk nätverksträff: Verktyg för Service desk!

Vår  Service Desk och support ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift.

Lindholmsplatsen 1 , 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
dec
08
ITIL i praktiken - Mäta & följa upp processer

Mäta och följa upp processer

ITIL i praktiken handlar ju om att hitta vägar för hur vi kan arbeta på ett smart sätt för att göra skillnad med de aktiviteter vi gör.

Lindholmsplatsen 5, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
okt
19
"Things That Keep Us Busy - The Elements of Interaction"

Dataföreningens medlemmar ges en bonusinbjudan till ett seminarie av IT-fakultetens hedersdoktor 2017, Erik Stolterman!

Torg Grön, våning 4, hus Patricia, Lindholmen

10:15 till 12:00
sep
22
ITIL i praktiken - Konsten att införa ITIL processer

Konsten att införa ITIL processer

De flesta blir inspirerade av att prata om hur ITIL processer kan hjälp IT samtidigt som få verkligen lyckas få processerna implementerade.

Lindholmsplatsen 5, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
sep
06
Höstens kick off & extra föreningsstämma

Välkommen till höstens kick off och extra föreningsstämma! 

Då styrelsen i västra kretsen har fått två avhopp pga flytt så söker vi nya styrelseledamöter till styrelsen och slår därför samman kick-offen med en ext

Ritz, Bastionsplatsen 2 i Göteborg

17:00 till 21:00
jun
19
Sommarkurs med Digitalverkstan 19-21/6

Experis lokaler på Lilla Bommen
(Hela dagen)

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp