Västra kretsen

"Things That Keep Us Busy - The Elements of Interaction"

Dataföreningens medlemmar ges en bonusinbjudan till ett seminarie av IT-fakultetens hedersdoktor 2017, Erik Stolterman!

Erik Stolterman är professor och Senior Executive Associate Dean vid School of Informatics, Computing and Engineering vid Indiana University, där han varit verksam sedan 2005. Han disputerade 1991 vid Umeå universitet och har sedan dess givit betydande bidrag inom forskningsområdena interaktionsdesign, designteori och designfilosofi, såväl som inom forskningen om informationsteknologi och samhälle mer generellt.

I takt med samhällets ökade digitalisering där vi alltmer omgärdas av teknik, har Erik Stoltermans nyskapande forskning bidragit till fördjupade insikter om vikten av design och designtänkande för alla som deltar i utvecklingen av teknik, organisationer och samhälle. Erik Stolterman är redaktör för MIT-Press¿ bokserie Design Thinking/Design Theory. Han har publicerat ett stort antal artiklar och fem böcker, bl. a The Design Way och Things that Keep us busy - the elements of interaction. 

Det finns endast ett begränsat antal platser, vilket innebär att det är först till kvarn

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-10-19
10:15 till 12:00

Torg Grön, våning 4, hus Patricia, Lindholmen

Digital Data Analys - om dina spår på Internet

HÖST KICK-OFF 2018

Årsmöte Västra Kretsen

"Things That Keep Us Busy - The Elements of Interaction"

Höstens kick off & extra föreningsstämma

Årsmöte Dataföreningen i Sverige - Västra Kretsen

Västra kretsens Kick off 2016!