Västra kretsen

Årsmöte Västra Kretsen

Styrelsen för Dataföreningen Västra kretsen kallar till årsmöte tisdage den 20 mars kl. 18.30 på Elite Park Avenue på Kungsportsavenyen.

  

Agenda:

18.00 - 18.30 Ankomst

18.30 - 19.30 Årsmöte

19.30 - 20.00 Inbjuden talare

20.00 - Buffé och mingel

 

Inbjuden talare är Christophe Tarkowski. "Bitnation en gränslös frivillig Nation - vad händer när blockchainteknik används inom helt nya områden som statsbildning, lagar och avtal" 

 

Efter årsmötet bjuds det på buffé och mingel.

Dagordning, Valberedningens förslag och övriga årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på den här sidan innan årsmötet.

 

Anmäl dig senast fredag 16 mars

För att se alla årsmötehandlingarna måste du gå med i nätverket som heter Västra Kretsen. Du hittar alla årsmöteshandlingarna under Årsmöte 2018 . Gå med i Västra Kretsen här. (Det går även bra att mejla kansliet vid eventuella frågor) 

 

 Stämmoförhandlingar

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 16. Val av valberedning och samt sammankallande för denna
 17. Val av fullmäktige att representera kretsen vid riksföreningens föreningsstämma
 18. Val av ledamot i riksföreningens valberedning
 19. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 20. Övriga ärenden

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-03-20
18:30 till 21:00

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

Digital Data Analys - om dina spår på Internet

HÖST KICK-OFF 2018

Årsmöte Västra Kretsen

"Things That Keep Us Busy - The Elements of Interaction"

Höstens kick off & extra föreningsstämma

Årsmöte Dataföreningen i Sverige - Västra Kretsen

Västra kretsens Kick off 2016!