Västra kretsen

ÅRSMÖTE 2019

Välkommen på Dataföreningens årsmöte för Västra Kretsen!

Styrelsen kallar till årsmöte tisdagen den 19e mars. Mötet kommer hållas på Palace på Södra Hamngatan 2 i Göteborg.

Dagordning, Valberedningens förslag och övriga årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på den här sidan innan årsmötet.

Årets talare är Behrooz Malekzadeh.

”Behrooz Malekzadeh, Vice president för Västra Sverige på CGI, presenterar branschundersökningen baserad på över 1400 intervjuer med ledare världen över som CGI gör varje år. Behrooz presenterar trender, prioriteringar inom olika branscher och sätter fokus på digitaliseringens största utmaningar.”

Agenda:
17:30 - 18:00 Fika o registrering (Behövs för röstlängd)
18:00 - 18:30 Behrooz
18:30 - 20:00 Årsstämman

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-03-19
17:30 till 20:00

PALACE, Södra Hamngatan 2, 411 06 Göteborg

Digital Data Analys - om dina spår på Internet

HÖST KICK-OFF 2018

Årsmöte Västra Kretsen

"Things That Keep Us Busy - The Elements of Interaction"

Höstens kick off & extra föreningsstämma

Årsmöte Dataföreningen i Sverige - Västra Kretsen

Västra kretsens Kick off 2016!