Sveriges Digitala framtid

En föreläsning om Sveriges Digitala framtid och om digitaliseringskommissionens arbete. Föreläsare är Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion  och tillika skolchef för skolan för Datavetenskap och kommunikation vid KTH. Gulan har arbetat som ordförande för regeringens Digitaliseringskommission  i syfte att förse IT-ministern med utredningsresultat för att kunna påverka IT-politiken. Gulan är också Digital Champion of Sweden, vilket innebär att han arbetar med EU-kommissionen för att verka för att målen i den europeiska digitala agendan uppnås.

Kostnad:
Kostnadsfri. Dataföreningen bjuder på smörgås till de som anmält sig.

Kontaktinformation:
Ralf Andersson, reander@telia.com 0706 259333

Med vänliga Hälsningar
Ralf Andersson

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-04-21
18:00 till 19:30

creActive på Teknikringen 7 i Mjärdevi Science Park, Linköping

Sveriges Digitala framtid