Bättre modeller

Hur kan vi gestalta våra modeller så att de blir mer användbara?
 
Modeller av olika slag är våra verktyg för analys och utveckling av verksamheter. Processmodeller, affärsmodeller, data- och informationsmodeller, förmågemodeller, systemkartor med mera är det sätt vi har för att etablera och vidareutveckla en gemensam förståelse för verksamheten, både var den står idag och hur vi kan utveckla den.
 
Men kraften i en modell beror av hur väl modellen uttrycker viktiga samband och skillnader. Vi kan med enkla medel, med kunskap om hur man kommunicerar effektivt med grafik och text göra våra modeller mycket mera kraftfulla tanke- och kommunikationsverktyg.
 
Peter Tallungs visar med praktiska exempel från olika verksamheter och sammanhang hur man kan få sina modeller att bli centrala och användbara beskrivningar av och för verksamheten.
 
Det handlar dels om vilka typer av diagram man använder och hur man kombinerar dessa med varandra och med text. Det handlar också om disposition och struktur i grafiken och om gråskalor, färger, symboler, typsnitt. Till sist handlar det om det kontinuerliga arbetssättet med samarbetet och kommunikationen i centrum.
 
Peter är konsult, lärare och skribent inom verksamhetsarkitektur hos IRM och Dataföreningen Kompetens. Peter är också en av initiativtagarna till NEA, Nätverket för Enterprisearkitektur i Sverige, och är communityansvarig för nätverket. Peter brinner för att utveckla arkitektrollen och arkitekturdisciplinen.
 
Peters kärnområde är modellering, särskilt informationsmodellering, och då i sin bredaste mening, där det handlar om att skapa en gemensam förståelse, med begrepp och ett gemensamt språk för verksamheten och dess företeelser.
 
Peter har sin vardag i uppdrag hos större företag, ofta försäkringsbolag och banker, och då handlar det om att praktiskt och handgripligt bygga upp verksamhetens förmågor inom informationsområdet. Det omfattar Informationsarkitektur (att kontinuerligt facilitera den gemensamma kunskapen om informationen och vad den representerar) och Information Management (att ta hand om verksamhetens data och information i sig själv som en resurs). Vanligen handlar det också om Business Intelligence, att göra informationen tillgänglig för analys och rapportering.
 

Datum: 1 sep 2015
Tid: 18:00 - 20:00 (Vi börjar med registrering, mingel och smörgås från kl. 17.30
Plats: Kompetenscenter Stockholm, Fleminggatan 7

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-09-01 (Hela dagen)

Employee Generated Learning

Digital tillgänglighet - de nya lagkraven

En stark berättelse - för att förena team och företag

Leda relevanta förändringar – en grafisk resa!

Inspirationsföreläsning om vintergatan metoden

System och projektanatomier: Visualisering av beroenden

Så visualiserar du dina mål och inre resurser med hjälp av det symboliska språket

Visuella affärsmodeller som verktyg för innovation

Hur du visualiserar strategier så att de ger rätt effekt

Digital storytelling: Berätta din historia med hjälp av ljud och bild

Rita enkelt och använd modeller för ökad kommunikation

Nytt nätverk! Power of Visual - uppstartsmöte

Hur kan du använda din kreativa hjärna för att "accelerera" din prestationsförmåga?

Symbolers betydelse i verksamhetsutveckling - Power of Visual

Grafisk facilitering - Power of Visual

Hur du omvandlar text till bilder och symboler - praktiskt träning

Bildspråket som ditt främsta verktyg

Bilder, bilder – men hur gör man?

Bättre modeller

Varför är bilder så kraftfullt verktyg vid förändringsledning?

Fotograf Torbjörn Sjödin föreläser och visar bilder

Engagera genom Gamification

Knäppa kort eller Skapa bilder

Knäppa kort eller Skapa bilder