TEMA: Software Metrics

Välkommen till Software Metrics! Detta är ett nätverk för främst oss som arbetar med, men även de som är intresserade av, användning av mätetal och mätmetoder inom utveckling och förvaltning av IT-system. Intresserade kan vara beställare av IT tjänster/utveckling, projektledare, företagsledare med IT-anknytning, förvaltare, IT-arkitekter, systemutvecklare etc.

Vårt fokus är hela systemlivscykeln och vi anser att kvalificerad tillämpning av mätningar bör möjliggöra kvalitetsförbättring och effektivisering av berörda processer.

Avgränsning
Nätverket arbetar inte med mätningar inom driften av ett system.

Syfte

Syftet med nätverket är att verka för att effektivitet och kvalitet inom ett IT-systems livscykel kontinuerligt förbättras. Detta ska uppnås genom att stödja medlemmarnas kontaktskapande och professionella utveckling med avseende på Software Metrics.

Nätverket ska därför:

  • Vara ett professionellt forum för kontakter mellan personer som är verksamma inom, eller är intresserade av, området.
  • Ge möjlighet till gemensamt lärande genom utbyte av erfarenheter.
  • Bevaka utvecklingen på området och sprida information inom nätverket.


Mål

  • Genomföra minst tre nätverksmöten per kalenderår.  Nätverksmötena ska ge möjlighet att ta del av information och utbyta erfarenheter om t.ex. praktikfall, förbättringar, framsteg och tillämpning av mätetal och mätmetoder.
  • Varje möte ska vara besökt av minst tio deltagare.
  • Minst tjugofem registrerade medlemmar. Nätverket ska nå minst tjugofem registrerade medlemmar under år 2006. Tillhandahålla medlemsförteckning.
  • Nätverkets medlemmar ska beskriva sin intresseprofil och kontaktinformation i medlemsförteckningen. Alla medlemmar ska ha tillgång till medlemsförteckningen.
  • Omvärldsbevakning
  • Upprätthålla förteckning över intressant litteratur och artiklar med recensioner, samt kontaktinformation till internationella nätverk och organisationer inom Software Metrics.

Tidigare aktiviteter

Mar
15
Tag kontroll över IT-utvecklingsprojekten!

F7 möten & konferens, Fleminggatan 7, 11226 Stockholm

09:00 till 11:00
nov
09
Ny ansats för lönsammare digitala investeringar i offentlig förvaltning

F7 möten & konferens, Fleminggatan7, Stockholm

09:00 till 11:00
apr
26
Effektivisering av IT-projekt: Hur sänker man kostnaden med 100 MSEK?

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
apr
27
Effektivisera 100 miljoner i it-projekt. Är det möjligt?

Kan ett företag sänka sin kostnad för sina outsourcade systemutvecklingsprojekt med ca 100 MSEK?

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 19:30
feb
15
Frukostmöte: Kostnadseffektiva och transparenta mätprocesser inom IT

Välkommen till årets första möte för nätverket Software Metrics, där vi fokuserar på användandet av mätprogram

(Hela dagen)
jun
04
Rapport från ISMA-konferensen i USA

Den tionde ISMA-konferensen (International Software Measurement & Analysis) hölls 27-30 april i USA.

(Hela dagen)
maj
07
Praktisk metod för mätning av EA - även deltagande på distans

Nu finns en metod för att mäta EA-komplexitet.

(Hela dagen)
maj
15
Project Scope Management – hjälper projektledaren att hålla projektet på spåret!

Som projektledare ska man leverera överenskommen kvalitet enligt överenskommen tidtabell och kostnad!

(Hela dagen)
feb
12
Top Application Performance Problems, How to Monitor and Prevent them

Många IT-system har redan från produktionsstart stora problem med sin prestanda.

(Hela dagen)
nov
13
Produktionstesta din IT-lösning redan på ritbordet - möjlighet på KTH

På KTH, avdelningen för Industriella informations- och styrsystem, har man efter närmare ett decennium utvecklat ett CAD-verktyg för IT-lösningar. Med hjälp av verktyget kan man skapa modeller av en framtida IT-lösning.

(Hela dagen)

Nätverksledare

Your profile picture
Pierre Almén
Your profile picture
Ulf Leopoldson

Syfte

Syftet med nätverket är att verka för att effektivitet och kvalitet inom ett IT-systems livscykel kontinuerligt förbättras. Detta ska uppnås genom att stödja medlemmarnas kontaktskapande och professionella utveckling med avseende på Software Metrics

Navigera

Målgrupp

Främst för de som arbetar med, men även de som är intresserade av, användning av mätetal och mätmetoder inom utveckling och förvaltning av IT-system