Workshop Design Thinking

Johan Bornebusch, projektledare, konsult och coach inom Design Thinking på OpenLab, KTH, talar om att arbeta med Design Thinking och social innovation i samband med komplexa samhällsutmaningar i Stockholm. Tillsammans gör vi också en kort Design Thinking-workshop. Fundera gärna på någon frågeställning att ta med dig till workshopen Design Thinking.  Det kommer att bli en spännande och lärorik övning man inte vill missa om man är intresserad av ämnet Design Thinking i nya sammanhang.

OpenLab är ett centrum där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför. Målet är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden.
 

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-04-04 (Hela dagen)

Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

Kundupplevelsedriven förändring

Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Kundorienterad affärsutveckling

Hur upphandlar du innovativa projekt inom offentliga verksamheter?

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Innovationsarbete med användarna i fokus

Försäkringskassans tjänstedesign

Workshop Design Thinking