Kundorienterad affärsutveckling

Service Design är en de främsta byggstenarna i resan mot en kundorienterad organisation och en motor för innovation.  Är din organisation anpassad för realisera de effekter Service Design kan ge - innovationskraft, samverkan över organisatoriska silos och förmågan att skapa tjänster som genererar ett högt värde?

Genom att se till hela kundens upplevelse av en tjänst eller produkt kan vi fokusera på de initiativ som skapar mest nytta för affären och kunden. Genom att arbeta med Service Design fångar vi drivkrafter och behov som utvecklar din affär och samtidigt stärker varumärket och lojaliteten.

Under detta möte tittar vi närmare på utvecklingsprocessen och hur den kan anpassas för att säkerställa kundnytta. Vi belyser även förändringsresan mot en kundorienterad organisation – där kundvärde och kundupplevelse är ett mindset som genomsyrar hela din verksamhet och som får kunderna att välja dina tjänster framför andra.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-04-22 (Hela dagen)

Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

Kundupplevelsedriven förändring

Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Kundorienterad affärsutveckling

Hur upphandlar du innovativa projekt inom offentliga verksamheter?

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Innovationsarbete med användarna i fokus

Försäkringskassans tjänstedesign

Workshop Design Thinking