Innovationsarbete med användarna i fokus

Erfarenheter från användarinvolvering i innovationsarbete
Allt fler företag och organisationer förstår vikten av att skapa värde tillsammans med kunder och användare. Att förstå kontext och även framtida kontext är centralt för innovation.

Eva Bengtsson och Marie Morner Jansson, Innovation Managers på Vascaia AB, som båda arbetar med affärsutveckling och innovationsarbete kommer att berätta om sina erfarenheter från att involvera kunder och användare. Både hur det uppfattas av kunden eller användaren och vad det innebär för organisationer att ställa om till ett gemensamt värdeskapande.

Eva Bengtsson, har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och innovationsarbete med fokus på kunddriven tjänste- och produktutveckling.

Marie Morner Jansson, har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och innovationsarbete och verksamhetsanalys med fokus på kund- och affärsdriven tjänste- och produktutveckling.

Agenda
17:30 - 18:00 Registering, mingel och smörgås
18:00 - 20:00 Föreläsning och erfarenhetsutbyte
 

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-01-21 (Hela dagen)

Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

Kundupplevelsedriven förändring

Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Kundorienterad affärsutveckling

Hur upphandlar du innovativa projekt inom offentliga verksamheter?

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Innovationsarbete med användarna i fokus

Försäkringskassans tjänstedesign

Workshop Design Thinking