Försäkringskassans tjänstedesign

Dennis Wallenstein, tjänstedesigner på Försäkringskassan, presenterar Försäkringskassans tjänstedesignprocess och ett konkret case där den har används.

Dennis kommer att berätta om tjänstedesign som metodik och process samt att ge konkreta exempel från arbetet på Försäkringskassan, både det som gått bra, lärdomar och utmaningar.

Datum: 2016-02-25
Tid: 17:30 - 20:00 (Vi börjar med registrering, mingel och smörgås. Mötet håller på mellan kl. 18:00 - 20:00)
Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-02-25 (Hela dagen)

Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

Kundupplevelsedriven förändring

Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Kundorienterad affärsutveckling

Hur upphandlar du innovativa projekt inom offentliga verksamheter?

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Innovationsarbete med användarna i fokus

Försäkringskassans tjänstedesign

Workshop Design Thinking