6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Nytt nätverk! Välkommen på uppstartsmöte!

I slaget om kunderna kan du välja att konkurrera med pris eller kvalitet. Service design hjälper dig att skapa tjänster som är mer lönsamma och har högre kundnöjdhet. Genom att få insyn i hur kunden ser på din tjänst hittar du nya affärsmöjligheter och försäkrar dig om att ni gör rätt saker.

På nätverkets första träff berättar nätverksledarna Johannes Bäckström och Ellen Blanck om hur du kan gå tillväga för att jobba med service design i praktiken.

Nätverket är för alla som intresserar sig för att skapa bättre tjänster, innovationer och upplevelser. Eller som vi brukar säga, alla som vill göra världen lite bättre.

Mötet är även öppet för deltagare på distans.

Datum: 2015-03-23
Tid: 18:00-20:00 (Vi börjar med registrering, smörgås och mingel från kl. 17:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7

Välkommen!

Vi använder en virtuell mötestjänst. För att vi ska uppfylla kraven i PUL måste alla som deltar på mötet muntligt godkänna följande text:
"Jag är medveten om att i detta nätverksmöte kommer det att finnas deltagare både fysiskt på plats och på distans. Detta är möjligt genom den teknik som DF använder under mötet och som innebär att personuppgifter (t ex bilder, röster, namn, e-postadress, chattext) om mig, som deltagare på plats eller på distans, kan komma att behandlas, överföras och lagras inom eller utom EU. Jag samtycker till att inspelning av presentation och eventuell videofilmning kan ske under mötet enligt ovan

Läs mer om nätverket här
 

Gå med i nätverket här (Du behöver vara medlem i Dataföreningen och logga in först)

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-03-23 (Hela dagen)

Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

Kundupplevelsedriven förändring

Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Kundorienterad affärsutveckling

Hur upphandlar du innovativa projekt inom offentliga verksamheter?

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Innovationsarbete med användarna i fokus

Försäkringskassans tjänstedesign

Workshop Design Thinking