VoIP-säkerhet samt SITIC

Kvällen inleds av Erica Stockinger, PTS (SITIC) som kommer att berätta om SITICs verksamhet samt om nya trender. (Erica har arbetat där sedan juni 2003) Titel: SITIC, Sveriges IT-Incidentcentrum, vad vi gör och vad vi ser. Hon kommer att börja med en presentation av vad de arbetar med på SITIC: Sveriges IT-incidentcentrum, SITIC, stödjer samhället i arbetet med skydd mot IT-incidenter. SITIC tillhandahåller ett system för informationsutbyte om IT-incidenter mellan samhällets organisationer och sprider information i samhället om nya problem som kan störa IT-system. SITIC lämnar också information och råd om förebyggande åtgärder samt sammanställer och ger ut statistik som underlag för kontinuerliga förbättringar i det förebyggande arbetet. Därefter kommer Erica att berätta lite om hur det ser ut just nu inom området nätsäkerhet och vad vi kan bidra med för resurser och stöd. Läs mer: www.pts www.sitic.se Därefter är temat ”Säkerhet bortom 16 toner, IP-telefoni i verkligheten” Rubriken syftar på det sätt man styrde funktionerna i det gamla kretskopplade 'vanliga' telefonnätet, nämligen med hjälp av 16 tonpar (dtmf) som på en knappsats utgörs av siffrorna 0-9 och tecknen * # A B C D. I den nya IP-baserade telefonin finns ett näst intill obegränsat vokabulär när det gäller telefonistyrning då det sköts genom komplexa datapaket, detta skapar näst intill obegränsade möjligheter men kräver också ett helt nytt tänkande när det gäller säkerheten. Agenda - Kort om personen bakom dessa tankar och idéer - Beskrivning av grunderna i traditionell telefoni - Olika typer av paketförmedlad telefoni - Begrepp - Sociala hot - Avlyssning - Inblandning och förvanskning - Felaktigt tjänsteutnyttjande - Spam via IP-telefoni - Avsiktliga störningar - Oavsiktliga störningar - Samhällsfunktioner (ex. SOS Alarm, Polis, Brandkår etc) - Öppen diskussion Presentatören Håkan Malmström har varit verksam inom informationsteknologi och säkerhet sedan mitten av 198
Sammanfattning: 
Välkommen till IT-säkerhet Mälardalens dubbelseminarium i Västerås! Kvällen inleds av Erica Stockinger, PTS (SITIC) som kommer att berätta om SITICs verksamhet samt om nya trender. Läs mer: www.sitic.se Därefter är temat ”Säkerhet bortom 16 toner, IP-telefoni i verkligheten” VoIP –säkerhet: Håkan Malmström presenterar ”Säkerhet bortom 16 toner, IP-telefoni i verkligheten”. Detta syftar på det sätt man styrde funktionerna i det gamla kretskopplade ”vanliga” telefonnätet. I den nya IP-baserade telefonin finns ett näst intill obegränsat vokabulär när det gäller telefonistyrning då det sköts genom komplexa datapaket, detta skapar näst intill obegränsade möjligheter men kräver också ett helt nytt tänkande när det gäller säkerheten. Presentatören Håkan Malmström har varit verksam inom informationsteknologi och säkerhet sedan mitten av 1980 talet med en fot på var sida om Atlanten. Kaffe och smörgås serveras under kvällen.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2006-03-29 (Hela dagen)

Säkerhetsfredag #3: Cloud och risker

Säkerhetsfredag #2: Beteendemässig biometri

Säkerhetsfredag #1: Säkerhet i projekt och arkitektur

Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB om ny lagen NIS

(IT) Säkerhetstjänster vid Ledningsregementet

Nytt tänk för effektivare säkerhet

Informationskrigets trender, mål och vapen

MSB:s metodstöd för informationssäkerhet - i praktiken

Sårbarheter - från Heartbleed, via WannaCry till Meltdown

Dataräddning, radering och computer forensics

Cache me if you can:

Säkerhetsfredag #4: Utvecklingen av cybersäkerhet

Säkerhetsfredag #3: Game of Threats

Säkerhetsfredag #2: Vår digitala sårbarhet

Säkerhetsfredag #1: GDPR, vad hade hänt om...?

Fem metatrender som driver digitaliseringen

Uppstartsmöte för Nätverket IT säkerhet

Nätverksmöte IT-säkerhet

IT-säkerhet- Personal, fysisk och miljörelaterad säkerhet samt lagar och avtal

IT-säkerhet: Projektgrupp Säkerhetspolicy samt Säkerhetsorganisation

IT-säkerhet- Personal, fysisk och miljörelaterad säkerhet samt lagar och avtal

Networks Telecom' 'Informationssäkerhet i verkligheten'

Styrning av åtkomst -IT-säkerhets nätverket

FULLTECKNAT Event, Dataföreningen IT-säkerhetsnätverk, Stockholmskretsen

Säkerhet på Microsoftplattformen

Seminarium om 'Informationssäkerhet i praktiken' FULLTECKNAT!

Ökade krav på effektiv revision och förebyggande åtgärder inom IT-säkerhet

Utvärdering av informationssäkerhet med workshop

Konsten att äta en elefant. Verktyg och metod för LIS

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 1

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 2

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 2

Informations(o)säkerhet med mobila enheter

IT-säkerhet, Nätverken i Västmanland

Windows Vista med fokus på säkerhet

Att starta informationssäkerhetsarbete

Mobil säkerhet - hot, risker och vikten av medvetenhet

Informationssäkerheten, hjärnan och kommunikation

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

SE46: Hur hantera okänd kod på säkert sätt - default deny

Patientdatalagen ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Social engineering – att hacka en människa

Hur skyddas den svenska toppdomänen?

Hoten utifrån och in - Dataföreningens Säkerhetskryssning 2009

Djupdykning i Windows 7 med Michael Anderberg (tidigare vid Microsoft)

Höstens första träff - Vi belyser ämnet PCI-DSS

Informationssäkerhet Stockholm bjuder in till träff om informationsklassning

Data leakage prevention (DLP) i praktiken

Vad har IT att vänta när IT-revisorn dyker upp

Skydda ditt barn på Internet!

(o)säkerhet i IPv6

Ny teknik för att upptäcka skadlig kod och riktade attacker

Vad handlar DNSsec egentligen om?

Framtidstrender 2013!

Efter Snowden - med Daniel Akenine, Jakob Schlyter och Björn Pettersson

Användarnas beteende utmanar it-säkerheten

Är informationen säker hos staten?

När Sakernas Internet blir Sårbarheternas Internet - med Per Hellqvist

Automatisk loganalys för ökad drift och IT-säkerhet

IT-Juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

APT – anatomin hos skadlig kod framställd av underrättelsetjänster

Hur får vi säkerhetsarbetet att fungera?

Vad förändrar EUs nya Dataskyddsförordning?

Nätverksmöte IT-säkerhet Västmanland

Motor möte IT- Säkerhet Västmanland

IT-Säkerhet Västmanland Höstupptakt

IT-Säkerhet Västmanland Antiviruskväll

IT-Säkerhet Västmanland (O)Säkerhet i trådlösa LAN

IT-Säkerhet Västmanland: VPN - säker anslutning

IT-Säkerhet Västmanland: IT-Juridik Personlig integritet - informationshantering

IT-Säkerhet Västmanland: 'Säkerheten för det lagrade mediat'

IT-Säkerhet Västmanland: Nätverksträff 25 feb 18.30-21.00

e-kriminalitet och säkring av elektroniska spår samt dataräddning och dataraderi

Vad hotar oss idag? SPAM och Skadlig kod!? Och vad händer sen...?

Riskanalyser och kontinuitetsplanering i praktiken

IT-brottsrotelns arbete och trender inom IT-brottsområdet (Fulltecknat)

IT-brott och illojalitet inom organisationen

Säkerhet i trådlösa nät

Handhållet, mobilt och IP-telefoni mm...

Informationssäkerhet - metod och utbildning

Företagsbesök, Mälarenergi - säkerhet i Stadsnätet.FULLTECKNAT!!

Kick-off, pubträff

CSEC och Common Criteria: En introduktion.

Krisberedskapsmyndigheten: Internetrelaterade hotbilder

Design och konstruktion av ett SQL Serverhotell, DF Certifiering

Uppstart av nätverket ”IT-frågor i skolan”

IT-säkerhet och rykten - Ska vi ge upp eller finns det ljus i tunneln?

Välj rätt farled till informationssäkerhet - Företagsbesök YIT

VoIP-säkerhet samt SITIC

IT-säkerhetskryssning

FULLTECKNAT! Bland binära bovar och digitala detektiver

”Säkra kreditkortstransaktioner” samt ”Praktiskt införande av säkerhetsstyrning”

Morgondagens säkerhetslösningar - säker eller osäker framtid?

Fula fiskar på nätet och i mobilen

Social engineering – att hacka en människa

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

SäkerhetsX till Helsingfors

Incidenthantering - om det värsta ändå händer'

Säkerhetstänket i Unix / Linuxvärlden

KBM: Handlingsplan för Sveriges informationssäkerhet samt ny forskning

Incidenthantering – arbete med informationssäkerhet i en stor organisation

Skydd för företagshemligheter – räcker den nya lagen till?

Hoten på Internet – vem, vad och varför?

Hoten utifrån och in - Dataföreningens Säkerhetskryssning 2009

Klassificering av informationstillgångar i teori och praktik

Våravslutning med besök på Ledningsregementet

PKI i teori och praktik

Samhällets informationssäkerhet - hotbilder, skydd, erfarenheter

Säkerhet i molnet - på molnfri höjd

Windows Deployment Workshop

Säkerhetskryssning 2014

Säkerhetskryssningen till Tallinn

APT – anatomin hos skadlig kod framställd av underrättelsetjänster

Dataföreningens Säkerhetskryssning