SäkerhetsX till Helsingfors

Bättre flyt i incidenthanteringen ----------------------------------- Sista chansen att anmäla sig till höstens resa till Helsingfors. Kontinuitetsplan - varför ska jag bry mig ... - hur länge kan verksamheten fortsätta utan de affärskritiska systemen? - stillestånd och mänskliga missar kan kosta pengar och kanske kunder - det kan finnas legala krav som måste uppfyllas ... En incident är en oönskad händelse, som kan ha negativ påverkan på organisationens anseende, affärsrelationer och verksamhet. Incidenter kan vara av olika art. Vissa är kanske bara irriterande men kostar pengar. Andra kan utgöra allvarliga hot mot verksamheten och kanske till och med riskera organisationens överlevnad. Vi tror att många kan ha nytta av att se över sin organisations rutiner för att skapa bättre beredskap för att hantera incidenter. Vi tror också att det borde vara till gagn för många säkerhetskonsulter som skall hjälpa sina kunder till bra beslut. Vad bör man till exempel göra: - innan en incident inträffar - hur hantera en incident medan den pågår - hur göra efteråt med återställning, förändringsbehov etc. När aktiverar man avbrottsplanen? Vem kan lösa ut katastrofplanen? Det finns många frågor (som man kanske inte ens tänker på) Sådana frågor ska upp på bordet i workshopen och diskuteras i grupp. Den samlade dokumentationen från workshopen ska kunna användas som inspirationskälla för vidare arbete i den egna organisationen eller egna verksamheten. Man har önskat mer tid för nätverkande vid de tidigare resorna, och det här är ett försök att kunna erbjuda förbättring av detta! Praktiska frågor besvaras av nätverksmotor och reseledare Anna-Karin Brusquini, tel 073-979 18 49 (anna-karin.brusquini@dfs.se) Frågor runt workshopen besvaras av nätverksmotor Lasse Månsson, tel 073-571 94 84 (lars-mansson@bredband.net) Vi ser fram emot din anmälan! Anna-Karin Brusquini, Lasse Månsson och Pelle Zetterquist Vi åker med Silja Seren
Sammanfattning: 
SäkerhetsX till Helsingfors Säkerhetsnätverken Mälardalen och Stockholm inbjuder till en flytande workshop och ett spännande företagsbesök i Helsingfors! Till havs ägnar vi oss åt att skapa en incidenthanteringsprocess som du kan ha nytta av i din organisation. När vi lagt till i Helsingfors besöker vi F-Secure och dess säkerhetslabb där vi blir omhändertagna av Mikko Hyppönen. Vi avgår från Värtahamnen i Stockholm torsdag den 13 september kl 17, besöker F-Secures säkerhetslabb i Helsingfors på fredagen och avslutar övningen vid kaj i Stockholm före lunch lördag den 15 september. Pris: 2 985 kr I priset ingår: - resa t/r i utsideshytt med fönster för en person - 2 x frukost. - 9 timmars work shop. - 1 x Smörgåsbord inkl öl/vin/läsk - 1 x 3-rätters gruppmeny exkl dryck - 1 x Kaffebuffé - transfer till F-Secure Några platser kvar! Kontakta Katja på Omniaresor, 021-12 90 90, för besked om hyttillgång! Se till att dina uppgifter hos Dataföreningen stämmer (e-post, telefonnummer och adress). När du loggat in på www.dfs.se, gå till fliken ”medlemssidor” och vidare till ”mina medlemsuppgifter”. På www.surfalugnt.se kan du se en film från F-Secures labb. Vi ser fram emot din anmälan! Anna-Karin & Pelle Z

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2007-09-13 (Hela dagen)

Säkerhetsfredag #3: Cloud och risker

Säkerhetsfredag #2: Beteendemässig biometri

Säkerhetsfredag #1: Säkerhet i projekt och arkitektur

Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB om ny lagen NIS

(IT) Säkerhetstjänster vid Ledningsregementet

Nytt tänk för effektivare säkerhet

Informationskrigets trender, mål och vapen

MSB:s metodstöd för informationssäkerhet - i praktiken

Sårbarheter - från Heartbleed, via WannaCry till Meltdown

Dataräddning, radering och computer forensics

Cache me if you can:

Säkerhetsfredag #4: Utvecklingen av cybersäkerhet

Säkerhetsfredag #3: Game of Threats

Säkerhetsfredag #2: Vår digitala sårbarhet

Säkerhetsfredag #1: GDPR, vad hade hänt om...?

Fem metatrender som driver digitaliseringen

Uppstartsmöte för Nätverket IT säkerhet

Nätverksmöte IT-säkerhet

IT-säkerhet- Personal, fysisk och miljörelaterad säkerhet samt lagar och avtal

IT-säkerhet: Projektgrupp Säkerhetspolicy samt Säkerhetsorganisation

IT-säkerhet- Personal, fysisk och miljörelaterad säkerhet samt lagar och avtal

Networks Telecom' 'Informationssäkerhet i verkligheten'

Styrning av åtkomst -IT-säkerhets nätverket

FULLTECKNAT Event, Dataföreningen IT-säkerhetsnätverk, Stockholmskretsen

Säkerhet på Microsoftplattformen

Seminarium om 'Informationssäkerhet i praktiken' FULLTECKNAT!

Ökade krav på effektiv revision och förebyggande åtgärder inom IT-säkerhet

Utvärdering av informationssäkerhet med workshop

Konsten att äta en elefant. Verktyg och metod för LIS

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 1

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 2

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 2

Informations(o)säkerhet med mobila enheter

IT-säkerhet, Nätverken i Västmanland

Windows Vista med fokus på säkerhet

Att starta informationssäkerhetsarbete

Mobil säkerhet - hot, risker och vikten av medvetenhet

Informationssäkerheten, hjärnan och kommunikation

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

SE46: Hur hantera okänd kod på säkert sätt - default deny

Patientdatalagen ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Social engineering – att hacka en människa

Hur skyddas den svenska toppdomänen?

Hoten utifrån och in - Dataföreningens Säkerhetskryssning 2009

Djupdykning i Windows 7 med Michael Anderberg (tidigare vid Microsoft)

Höstens första träff - Vi belyser ämnet PCI-DSS

Informationssäkerhet Stockholm bjuder in till träff om informationsklassning

Data leakage prevention (DLP) i praktiken

Vad har IT att vänta när IT-revisorn dyker upp

Skydda ditt barn på Internet!

(o)säkerhet i IPv6

Ny teknik för att upptäcka skadlig kod och riktade attacker

Vad handlar DNSsec egentligen om?

Framtidstrender 2013!

Efter Snowden - med Daniel Akenine, Jakob Schlyter och Björn Pettersson

Användarnas beteende utmanar it-säkerheten

Är informationen säker hos staten?

När Sakernas Internet blir Sårbarheternas Internet - med Per Hellqvist

Automatisk loganalys för ökad drift och IT-säkerhet

IT-Juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

APT – anatomin hos skadlig kod framställd av underrättelsetjänster

Hur får vi säkerhetsarbetet att fungera?

Vad förändrar EUs nya Dataskyddsförordning?

Nätverksmöte IT-säkerhet Västmanland

Motor möte IT- Säkerhet Västmanland

IT-Säkerhet Västmanland Höstupptakt

IT-Säkerhet Västmanland Antiviruskväll

IT-Säkerhet Västmanland (O)Säkerhet i trådlösa LAN

IT-Säkerhet Västmanland: VPN - säker anslutning

IT-Säkerhet Västmanland: IT-Juridik Personlig integritet - informationshantering

IT-Säkerhet Västmanland: 'Säkerheten för det lagrade mediat'

IT-Säkerhet Västmanland: Nätverksträff 25 feb 18.30-21.00

e-kriminalitet och säkring av elektroniska spår samt dataräddning och dataraderi

Vad hotar oss idag? SPAM och Skadlig kod!? Och vad händer sen...?

Riskanalyser och kontinuitetsplanering i praktiken

IT-brottsrotelns arbete och trender inom IT-brottsområdet (Fulltecknat)

IT-brott och illojalitet inom organisationen

Säkerhet i trådlösa nät

Handhållet, mobilt och IP-telefoni mm...

Informationssäkerhet - metod och utbildning

Företagsbesök, Mälarenergi - säkerhet i Stadsnätet.FULLTECKNAT!!

Kick-off, pubträff

CSEC och Common Criteria: En introduktion.

Krisberedskapsmyndigheten: Internetrelaterade hotbilder

Design och konstruktion av ett SQL Serverhotell, DF Certifiering

Uppstart av nätverket ”IT-frågor i skolan”

IT-säkerhet och rykten - Ska vi ge upp eller finns det ljus i tunneln?

Välj rätt farled till informationssäkerhet - Företagsbesök YIT

VoIP-säkerhet samt SITIC

IT-säkerhetskryssning

FULLTECKNAT! Bland binära bovar och digitala detektiver

”Säkra kreditkortstransaktioner” samt ”Praktiskt införande av säkerhetsstyrning”

Morgondagens säkerhetslösningar - säker eller osäker framtid?

Fula fiskar på nätet och i mobilen

Social engineering – att hacka en människa

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

SäkerhetsX till Helsingfors

Incidenthantering - om det värsta ändå händer'

Säkerhetstänket i Unix / Linuxvärlden

KBM: Handlingsplan för Sveriges informationssäkerhet samt ny forskning

Incidenthantering – arbete med informationssäkerhet i en stor organisation

Skydd för företagshemligheter – räcker den nya lagen till?

Hoten på Internet – vem, vad och varför?

Hoten utifrån och in - Dataföreningens Säkerhetskryssning 2009

Klassificering av informationstillgångar i teori och praktik

Våravslutning med besök på Ledningsregementet

PKI i teori och praktik

Samhällets informationssäkerhet - hotbilder, skydd, erfarenheter

Säkerhet i molnet - på molnfri höjd

Windows Deployment Workshop

Säkerhetskryssning 2014

Säkerhetskryssningen till Tallinn

APT – anatomin hos skadlig kod framställd av underrättelsetjänster

Dataföreningens Säkerhetskryssning