Säkerhetskryssningen till Tallinn

SÄKERHETSKRYSSNING Fånga årets säkerhetsutmaningar - Möt Nato och lyssna till överste Artur Suzik berätta om Cyber Defense på Estonia ICT. Säkerhetskryssningen till Tallinn 31 maj – 2 juni 2015

Sista anmälningsdag 15 maj!

Security Update - stärk dina kommande vägval och beslut

Kombinera ny kunskap och nya kontakter på vårens Säkerhetskryssning till Tallinn, där vi träffar Överste Artur Suzik, chef för NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence och Jaan Priisalu, generaldirektör för Republic of Estonia Information System Authority på Estonia ICT.


Som informationssäkerhetsansvarig behöver man förstå och hantera många olika kunskapsområden. Årets kryssning ger en uppdatering inom flera av dessa. Ombord bjuder vi på sju seminarier med såväl administrativ som teknisk inriktning, gruppdiskussion och paneldebatt.


•    Den svårfångade hotbilden.  Att förstå de ständigt förändrade hoten är A och O för val av rätt informationssäkerhet . Ett aktuellt, intressant och underhållande föredrag om den dagsaktuella hotbilden. Per Hellqvist, Säkerhetsexpert

•    Att lyckas med effektiv styrning av informationssäkerhet och IT-säkerhet i en komplex och samhällsviktig verksamhet. Om hur SL i en komplex verksamhet lyckats införa en effektiv GRC-process (Governance, Risk & Compliance), från IT-anskaffning och IT-utveckling till drift och förvaltning av IT-tjänster och IT-system.  Föredraget tar även upp kravhantering och ärendehantering runt IT-säkerhetsärenden. Torsten Regenholz, CISO på SL.

•    What’s the buzz on Privacy? Privacy International has defined 4 main areas of privacy: Information Privacy; Bodily Privacy; Territorial Privacy; and, Communication Privacy. Using these as a framework you will get a snapshot of the privacy landscape globally. You will hear about privacy legislation, and how Sweden performs in the challenging arena of privacy. Karen Lawrence Öqvist, CEO Dgtlb Information Security

•    E-identiteter och elektroniska underskrifter - vad måste jag veta som IT-säkerhetsansvarig på ett företag/myndighet? En översikt av aktuella lösningar och standarder. Stefan Santesson, säkerhetsexpert hos bl.a. E-legitimationsnämnden, EU-kommissionen och inom ETSI.

•    Virtualisering och molntjänster - hur funkar det? En leverantörsoberoende översikt av hur tekniken fungerar i stort samt vilka lösningar och standarder som leverantörerna brukar erbjuda. Patrick Kall, säkerhetskonsult, Knowit

•    Samhällets informationssäkerhet – Utmaningar för framtiden! Vem gör vad inom informationssäkerhetsområdet i Sverige? Vilket stöd kan jag få stöd i mitt eget arbete?  Richard Oehme, Chef för Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

•    Sveriges nationella incidenthantering - om CERT-SE:s mål och verksamhet. CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Svante Nygren, analytiker, MSB


Vi reserverar oss för förändringar i programmet som vi inte kan påverka.

Glöm inte att som certifierad av ISACA eller ISC2 (CISSP) kan du anhålla om CPE-poäng för kryssningen!

Medlemskap i Dataföreningen är inte krav, men vi ser gärna att du blir en av oss!
 

Sista anmälningsdag 15 maj. Från 3 490 kr i egen hytt.

I priset ingår två övernattningar, hamnlunch dag 1, två middagar med dryck, två frukostar, seminarieprogrammet samt buss till seminarielokalen i Tallinn och åter till Gamla Stan.

Anmäl dig på http://www.trippus.net/bokningdata_tallinn

Frågor besvaras av Anna-Karin Brusquini, anna-karin.brusquini@dfs.se, tel: 073-979 18 49

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-05-31 (Hela dagen)

Säkerhetsfredag #3: Cloud och risker

Säkerhetsfredag #2: Beteendemässig biometri

Säkerhetsfredag #1: Säkerhet i projekt och arkitektur

Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB om ny lagen NIS

(IT) Säkerhetstjänster vid Ledningsregementet

Nytt tänk för effektivare säkerhet

Informationskrigets trender, mål och vapen

MSB:s metodstöd för informationssäkerhet - i praktiken

Sårbarheter - från Heartbleed, via WannaCry till Meltdown

Dataräddning, radering och computer forensics

Cache me if you can:

Säkerhetsfredag #4: Utvecklingen av cybersäkerhet

Säkerhetsfredag #3: Game of Threats

Säkerhetsfredag #2: Vår digitala sårbarhet

Säkerhetsfredag #1: GDPR, vad hade hänt om...?

Fem metatrender som driver digitaliseringen

Uppstartsmöte för Nätverket IT säkerhet

Nätverksmöte IT-säkerhet

IT-säkerhet- Personal, fysisk och miljörelaterad säkerhet samt lagar och avtal

IT-säkerhet: Projektgrupp Säkerhetspolicy samt Säkerhetsorganisation

IT-säkerhet- Personal, fysisk och miljörelaterad säkerhet samt lagar och avtal

Networks Telecom' 'Informationssäkerhet i verkligheten'

Styrning av åtkomst -IT-säkerhets nätverket

FULLTECKNAT Event, Dataföreningen IT-säkerhetsnätverk, Stockholmskretsen

Säkerhet på Microsoftplattformen

Seminarium om 'Informationssäkerhet i praktiken' FULLTECKNAT!

Ökade krav på effektiv revision och förebyggande åtgärder inom IT-säkerhet

Utvärdering av informationssäkerhet med workshop

Konsten att äta en elefant. Verktyg och metod för LIS

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 1

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 2

Nätverket för IT-säkerhet inbjuder till Workshop. Del 2

Informations(o)säkerhet med mobila enheter

IT-säkerhet, Nätverken i Västmanland

Windows Vista med fokus på säkerhet

Att starta informationssäkerhetsarbete

Mobil säkerhet - hot, risker och vikten av medvetenhet

Informationssäkerheten, hjärnan och kommunikation

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

SE46: Hur hantera okänd kod på säkert sätt - default deny

Patientdatalagen ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Social engineering – att hacka en människa

Hur skyddas den svenska toppdomänen?

Hoten utifrån och in - Dataföreningens Säkerhetskryssning 2009

Djupdykning i Windows 7 med Michael Anderberg (tidigare vid Microsoft)

Höstens första träff - Vi belyser ämnet PCI-DSS

Informationssäkerhet Stockholm bjuder in till träff om informationsklassning

Data leakage prevention (DLP) i praktiken

Vad har IT att vänta när IT-revisorn dyker upp

Skydda ditt barn på Internet!

(o)säkerhet i IPv6

Ny teknik för att upptäcka skadlig kod och riktade attacker

Vad handlar DNSsec egentligen om?

Framtidstrender 2013!

Efter Snowden - med Daniel Akenine, Jakob Schlyter och Björn Pettersson

Användarnas beteende utmanar it-säkerheten

Är informationen säker hos staten?

När Sakernas Internet blir Sårbarheternas Internet - med Per Hellqvist

Automatisk loganalys för ökad drift och IT-säkerhet

IT-Juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

APT – anatomin hos skadlig kod framställd av underrättelsetjänster

Hur får vi säkerhetsarbetet att fungera?

Vad förändrar EUs nya Dataskyddsförordning?

Nätverksmöte IT-säkerhet Västmanland

Motor möte IT- Säkerhet Västmanland

IT-Säkerhet Västmanland Höstupptakt

IT-Säkerhet Västmanland Antiviruskväll

IT-Säkerhet Västmanland (O)Säkerhet i trådlösa LAN

IT-Säkerhet Västmanland: VPN - säker anslutning

IT-Säkerhet Västmanland: IT-Juridik Personlig integritet - informationshantering

IT-Säkerhet Västmanland: 'Säkerheten för det lagrade mediat'

IT-Säkerhet Västmanland: Nätverksträff 25 feb 18.30-21.00

e-kriminalitet och säkring av elektroniska spår samt dataräddning och dataraderi

Vad hotar oss idag? SPAM och Skadlig kod!? Och vad händer sen...?

Riskanalyser och kontinuitetsplanering i praktiken

IT-brottsrotelns arbete och trender inom IT-brottsområdet (Fulltecknat)

IT-brott och illojalitet inom organisationen

Säkerhet i trådlösa nät

Handhållet, mobilt och IP-telefoni mm...

Informationssäkerhet - metod och utbildning

Företagsbesök, Mälarenergi - säkerhet i Stadsnätet.FULLTECKNAT!!

Kick-off, pubträff

CSEC och Common Criteria: En introduktion.

Krisberedskapsmyndigheten: Internetrelaterade hotbilder

Design och konstruktion av ett SQL Serverhotell, DF Certifiering

Uppstart av nätverket ”IT-frågor i skolan”

IT-säkerhet och rykten - Ska vi ge upp eller finns det ljus i tunneln?

Välj rätt farled till informationssäkerhet - Företagsbesök YIT

VoIP-säkerhet samt SITIC

IT-säkerhetskryssning

FULLTECKNAT! Bland binära bovar och digitala detektiver

”Säkra kreditkortstransaktioner” samt ”Praktiskt införande av säkerhetsstyrning”

Morgondagens säkerhetslösningar - säker eller osäker framtid?

Fula fiskar på nätet och i mobilen

Social engineering – att hacka en människa

Risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering

SäkerhetsX till Helsingfors

Incidenthantering - om det värsta ändå händer'

Säkerhetstänket i Unix / Linuxvärlden

KBM: Handlingsplan för Sveriges informationssäkerhet samt ny forskning

Incidenthantering – arbete med informationssäkerhet i en stor organisation

Skydd för företagshemligheter – räcker den nya lagen till?

Hoten på Internet – vem, vad och varför?

Hoten utifrån och in - Dataföreningens Säkerhetskryssning 2009

Klassificering av informationstillgångar i teori och praktik

Våravslutning med besök på Ledningsregementet

PKI i teori och praktik

Samhällets informationssäkerhet - hotbilder, skydd, erfarenheter

Säkerhet i molnet - på molnfri höjd

Windows Deployment Workshop

Säkerhetskryssning 2014

Säkerhetskryssningen till Tallinn

APT – anatomin hos skadlig kod framställd av underrättelsetjänster

Dataföreningens Säkerhetskryssning