addAI bjuder in till Workshop om AI

FULLSATT! REGISTRERING STÄNGD! Välkommen till en halvdags roundtable/workshop som kommer diskutera aktuella frågeställningar kring Artificiell Intelligens (AI). Vi kommer under tre timmar täcka in olika frågor kring AI som rör juridik, sociologi, beteende, teknik och innovation och kommer blanda korta föreläsningar med diskussioner.

Exempel på frågeställningar vi kommer att diskutera.

 • Vad är människors förväntningar på AI?
 • Hur kan AI påverka vår syn på världen, teknik, vardagsliv, arbete?
 • Finns det några etiska risker kring användandet av AI? Filterbubblor? Risk management?
 • Hur mycket AI måste en jurist kunna?
 • Bör lagstiftaren reglera algoritmer?
 • Är tiden mogen för digitala rättskällor?
 • Kan vi uppnå transparens kring AI algoritmer?
 • Hur ska vi förhålla oss till säkerhet?
 • Effekter på interaktionen mellan människor, identitetsskapande och delaktighet/demokrati
 • Hur skapar vi ett aktivt förhållningssätt till sådant som vi ännu inte vet vad det är?
 • Hur balanserar vi riskerna med trial and error med regulering utan att begränsa utvecklingen av AI?
 • Hur kan vi försäkra oss om att få en bred involvering från många olika grupper av intressen?

Har du en specifik frågeställning kring AI du skulle vilja diskutera under workshopen? Skicka den till info@addai.org så kan vi ta med den i agendan. Förbered att presentera den under 5-10 minuter på workshopen.

Anmäl dig här

Välkomna !

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-04-04
09:00 till 12:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

addAI bjuder in till Workshop om AI

AI för beslutsfattare