Sundsvallsavdelningen

Ibland ordnar vi seminarier och workshops m.m. för våra medlemmar som inte är knutet till något särskilt nätverk. I och för sig är alla seminarier och aktiviteter i nätverken öppen för ALLA medlemmar oavsett om du är anmäld som "medlem" i något nätverk.

Ansvariga för dessa aktiviteter är styrelsen.

Målgrupp

Alla medlemmar i Dataföreningen Sundsvall

Kostnad

När vi ordnar seminarier är kostnaden så betalar man som Meet & Learn-medlem för lunchen i restaurangen. För Read & Learn samt icke medlemmar är kostnaden 300 kr (inkl moms) som betalas till nätverksledaren kontant eller via Swish. Kvitto kan givetvis fås. Har du inköpta seminariekuponger sedan tidigare går de bra att lösa in; 1 st för Meet & Learn-medlem och 3 st för Read & Learn eller extern. Studenter som vill ha lunch får betala lunchkostnaden. Glöm inte studentleg.