Sundsvall

Vår uppgift
Att verka för en sund utveckling av IT-användningen i Sverige

 1. Dataföreningen som en oberoende ideell förening skall vara e- medborgarens naturliga företrädare i samhället.
 2. Dataföreningen ska verka för kunskapsutveckling både regionalt och centralt.
 3. Dataföreningen ska bygga broar mellan högskola och näringsliv.
 4. Dataföreningen ska vidga medlemmarnas kontakter genom fungerande nätverk.
 5. Dataföreningen ska vara arbetsgivarnas stöd i ambitionen att vidareutveckla sin personal genom väl fungerande intressedrivna nätverk
 6. Dataföreningen ska vara samtalspartner i IT-debatten men också för politiker, myndigheter, högskola och näringsliv i dessa frågor.

Verksamhetsidé
Vi ska verka för en sund utveckling och användning av IT

Så att medlemmar får naturliga nätverk för erfarenhetsutbyte.
Så att individer som använder IT för ökad kompetens.
Så att Svenska samhället får största möjliga nytta av IT-utvecklingen.

Detta gör vi genom:

 • Att möjliggöra effektivt erfarenhetsutbyte över kompetens- och branschgränser
 • Att skapa effektiva mötesplatser i det nya nätverkssamhället
 • En framsynt, integrerad kompetensutveckling inom områdena Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling och Informationsteknik och dess användning
 • Skapa god synergi mellan olika arter av kompetens och tillvaratagande av Svensk ledningskultur
 • Att etablera effektiva former för kompetensöverföring och bedriva verksamhet i detta syfte
 • En effektiv opinionsbildning

Tidigare aktiviteter

apr
06
After Work på Menageriet torsdag 6 april kl. 16.30

Sundsvall, Storgatan 33, Menageriet (intill APA)

16:30 till 20:00
Mar
31
Sundsvalls kommuns Digidelcenter

Föreläsare: P

11:15 till 12:45
Mar
24
Den digitala revolutionens löpande band

Sundsvall, Floragatan 4, Kyrkans Hus

11:15 till 12:45
Mar
15
Årsmöte i Mittkretsens Avd. Sundsvall

Sundsvall, Storgatan 26, Frontit (ingång mot torget, porttelefon)

16:30 till 18:30
feb
10
Smarta hem i praktiken

Sundsvall, Kyrkans Hus, Floragatan 4

11:15 till 12:45
dec
02
Ett IT-relaterat brotts väg genom rättssystemet

Många som

Sundsvall,  Kyrkans Hus, Floragatan 4

11:15 till 12:45
nov
18
INSTÄLLT - Från Sundsvall till andra sidan jordklotet - hur man skapar förutsättningar för nästa generations innovationer

Sundsvall, Kyrkans Hus, Floragatan 4

11:15 till 12:45
nov
11
Årets IT-Profil - Min strategi för en hållbar digital framtid

Årets IT-profil och vinnare av IT-Skvadern 2016 blev Lisa Sällvin.

Sundsvall, Kyrkans Hus, Floragatan 4

11:15 till 12:45
okt
28
Nya regler hur vi får hantera personuppgifter

Patrik Jonasson, från IT-Säkerhetsbolaget AB, informerar om ny dataskyddslag som ersätter personuppgiftslagen, PUL. 

Sundsvall, Kyrkans Hus, Floragatan 4

11:15 till 12:45
okt
14
Visualisering och mänsklig interaktion med Försäkringskassans källkod!

Kyrkans Hus, Floragatan 4, Sundsvall

11:15 till 12:45

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp