Sundsvalls kommuns Digidelcenter

Föreläsare: Petter Stjernstedt Samordnare Digidelcenter och Linda Gustafsson Tf. IT-direktör

Digitaliseringstakten ökar i samhället och som medborgare förväntas du att också anpassa dig till det digitala samhället genom allt från att utföra dina bankärande till att ansöka om föräldrapenning på internet. Detta innebär stora effektiviseringsmöjligheter både för dig som medborgare men också myndighet och privata företag. För att vara en del av samhället och demokratin förväntas du som medborgare idag vara delaktig i det digitala samhället. Viktigt att ha med sig i detta är att en miljon svenska idag som inte kan , vill eller har möjlighet att vara del av det nya digitala samhället. Det många kanske inte känner till är att Biblioteken har en roll i att motverkan det digitala utanförskapet och som en del i detta har Sundvalls stadsbibliotek skapat en plattform för att motverka detta.

Digidelcenter är till för dig mellan 4 och 104 år. Det är en plats som både ska kunna användas för att ge möjlighet för medborgarna att bekanta sig med ny teknik men också användas som ett Makerspace och kreativt skapande. Idag är inte så vanligt att man kanske har VR-teknik eller 3D-skrivare i hemmet och då har man möjlighet att komma till Digidelcenter för att bekanta sig med den tekniken. Sundsvalls kommun ser det som viktigt att i sitt uppdrag även tillhandahåller denna typ av möjligheter eftersom det både bidrar till kreativ utveckling bland unga men också att minska det digitala utanförskapet.

Sundsvalls kommun bjuder in dataföreningens medlemmat till att få veta mer om Digidelcenter och även få testa och prova på den teknik som finns där.

Vårens tema i Dataföreningen Sundsvalls seminarier är Digitalisering!

Tid och plats: Fredag 31 mars 2017, vi börjar kl. 11.15 med lunch hos Stair Coffice, Sjögatan 7 och sedan går vi tvärsöver gatan till Kulturmagasinet och Digidelcentret 12.00. Sista anmälningsdag onsdag 29 mars!

Kostnad: 95 kr som betalas hos Stair Coffice kontant eller med kort. Möjlighet finns också att nyttja sina förinköpta seminariekuponger, d.v.s. aktiviteten "kostar" en kupong.

Kontaktperson: Lisbeth Zetterberg, sundsvall@dfs.se, 070-3782559

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-03-31
11:15 till 12:45

Retrospective or Die

Vart är vi på väg?

Trender, vad behöver man lägga tid på just nu och varför GDPR och LIS gifter sig så bra

Hur länge finns papperstidningen eller vart är massmedia på väg? - ZENIT

Save the date inför Brons sommar-AW den 13 juni

Dags igen för After work på Menageriet 11 maj, från kl. 16.30

Svaret på frågan ”varför” är nyckeln till framgångsrik verksamhetsutveckling

Digital flygledning – Sundsvall först i världen med första operativa centralen i världen

Beteendedriven utveckling

Nyttorealisering och beslutsfattande inom digitalisering av offentlig sektor

Sundsvalls kommuns Digidelcenter

After Work på Menageriet torsdag 6 april kl. 16.30

Den digitala revolutionens löpande band

Årsmöte i Mittkretsens Avd. Sundsvall

Smarta hem i praktiken

Årets IT-Profil - Min strategi för en hållbar digital framtid

Nya regler hur vi får hantera personuppgifter

Visualisering och mänsklig interaktion med Försäkringskassans källkod!

Test - Upp med kartan på väggen!

Ett IT-relaterat brotts väg genom rättssystemet

INSTÄLLT - Från Sundsvall till andra sidan jordklotet - hur man skapar förutsättningar för nästa generations innovationer

Ledarskap - Inställt

Lean och agil - arbetssätt med PULS

Spelbaserat lärande

Internet of Things på Permobil