Nyttorealisering och beslutsfattande inom digitalisering av offentlig sektor

Svenska myndigheter spenderar runt 46,5 miljarder kronor på informationsteknologi varje år. En del av dessa medel går till e-förvaltning, eller digitalisering, med ett uttalat syfte att förenkla för medborgarna och skapa en öppnare och mer effektiv förvaltning. Sådana ambitioner är dock förknippade med samma höga risker som traditionellt associeras med implementering av informationssystem, med skillnaden att komplexiteten skalas upp på grund av offentlig sektors unika egenskaper; många intressenter och organisationer som är inblandade i och påverkas av resultaten.

Min forskning utforskar nyttor och beslutsfattande i relation till digitalisering av svensk offentlig sektor.

Ur innehållet:
• Vad är en nytta?
• Vilka risker påverkar nyttorealisering?
• Vilka möjligheter kan värde- och beslutsteori bidra med i sammanhanget?

Leif Sundberg är doktorand på avdelningen för Informationssystem och teknologi vid Mittuniversitetet. Våren 2017 försvarar Leif sin licentiatavhandling med titeln ”Public Values and Decision Making in the Swedish e-Government Context”.

Vårens tema i Dataföreningen Sundsvalls seminarier är Digitalisering!

Tid och plats: Fredag 7 april 2017, kl. 11.15-12.45 i Kyrkans Hus, Floragatan 4, Sundsvall. Sista anmälningsdag onsdag 5 april! Vi har tyvärr svårt att ta eftersläntare efter detta datum då Kyrkans Hus beställer catering och det inte finns någon möjlighet att öka upp antalet efter sista anmälningsdag.

Kostnad: För medlemmar 120 kr och för icke medlemmar 300 kr (inkl moms). Seminariekuponger om 10 st eller fler à 120 kr/st inkl moms kan beställas hos sundsvall@dfs.se. Vi har tyvärr inte möjlighet att fakturera enstaka deltagare till seminarierna. Medtag helst jämna pengar om du betalar med kontanter.

Swish! Vi har möjlighet att ta emot betalning via Swish. Betalning via Swish till Dataföreningen på 1236151872. Observera att betalning via Swish MÅSTE ske på plats och betalningskvittens visas upp för nätverksledaren!

Student Är du student så har du möjlighet att gå på våra seminarier till ett rabatterat pris. Seminarium utan lunch kostar 50 kr inkl moms, med lunch 120 kr inkl moms. Ange "Student" och om du ska äta lunch eller inte i kommentarsfälftet i anmälan. För att styrka att du verkligen är student så måste du kunna visa studentlegitimation på seminariet.

Kontaktperson: Lisbeth Zetterberg, sundsvall@dfs.se, 070-3782559

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-04-07
11:15 till 12:45

Sundsvall, Floragatan 4, Kyrkans Hus

Retrospective or Die

Vart är vi på väg?

Trender, vad behöver man lägga tid på just nu och varför GDPR och LIS gifter sig så bra

Hur länge finns papperstidningen eller vart är massmedia på väg? - ZENIT

Save the date inför Brons sommar-AW den 13 juni

Dags igen för After work på Menageriet 11 maj, från kl. 16.30

Svaret på frågan ”varför” är nyckeln till framgångsrik verksamhetsutveckling

Digital flygledning – Sundsvall först i världen med första operativa centralen i världen

Beteendedriven utveckling

Nyttorealisering och beslutsfattande inom digitalisering av offentlig sektor

Sundsvalls kommuns Digidelcenter

After Work på Menageriet torsdag 6 april kl. 16.30

Den digitala revolutionens löpande band

Årsmöte i Mittkretsens Avd. Sundsvall

Smarta hem i praktiken

Årets IT-Profil - Min strategi för en hållbar digital framtid

Nya regler hur vi får hantera personuppgifter

Visualisering och mänsklig interaktion med Försäkringskassans källkod!

Test - Upp med kartan på väggen!

Ett IT-relaterat brotts väg genom rättssystemet

INSTÄLLT - Från Sundsvall till andra sidan jordklotet - hur man skapar förutsättningar för nästa generations innovationer

Ledarskap - Inställt

Lean och agil - arbetssätt med PULS

Spelbaserat lärande

Internet of Things på Permobil