Nya regler hur vi får hantera personuppgifter

Patrik Jonasson, från IT-Säkerhetsbolaget AB, informerar om ny dataskyddslag som ersätter personuppgiftslagen, PUL. 

Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka individens rätt. Lagen innehåller flera viktiga nyheter och förändringar jämfört med dagens regelverk. Företag och organisationer som bryter mot lagen kan drabbas av höga böter och skadestånd. Lagen innehåller även meddelandeplikt om en organisation har utsatts för dataintrång.

Patrik berättar mer om lagen och vilka åtgärder ni bör vidta för att skydda er mot ofrivilliga lagbrott. Vidare informeras om digitaliseringens utveckling och hur IT-brottsligheten ser ut idag.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-10-28
11:15 till 12:45

Sundsvall, Kyrkans Hus, Floragatan 4

Retrospective or Die

Vart är vi på väg?

Trender, vad behöver man lägga tid på just nu och varför GDPR och LIS gifter sig så bra

Hur länge finns papperstidningen eller vart är massmedia på väg? - ZENIT

Save the date inför Brons sommar-AW den 13 juni

Dags igen för After work på Menageriet 11 maj, från kl. 16.30

Svaret på frågan ”varför” är nyckeln till framgångsrik verksamhetsutveckling

Digital flygledning – Sundsvall först i världen med första operativa centralen i världen

Beteendedriven utveckling

Nyttorealisering och beslutsfattande inom digitalisering av offentlig sektor

Sundsvalls kommuns Digidelcenter

After Work på Menageriet torsdag 6 april kl. 16.30

Den digitala revolutionens löpande band

Årsmöte i Mittkretsens Avd. Sundsvall

Smarta hem i praktiken

Årets IT-Profil - Min strategi för en hållbar digital framtid

Nya regler hur vi får hantera personuppgifter

Visualisering och mänsklig interaktion med Försäkringskassans källkod!

Test - Upp med kartan på väggen!

Ett IT-relaterat brotts väg genom rättssystemet

INSTÄLLT - Från Sundsvall till andra sidan jordklotet - hur man skapar förutsättningar för nästa generations innovationer

Ledarskap - Inställt

Lean och agil - arbetssätt med PULS

Spelbaserat lärande

Internet of Things på Permobil