Lean och agil - arbetssätt med PULS

År 2012 stod SCA Research & Development Centre inför en betydande omstrukturering i samband med stora förändringar inom SCA. Organisationen behövde tänka nytt och började därför använda ett arbetssätt som kallas Puls. Arbetssättet består av en agil organisationsstruktur baserad på ett nätverk av pulsmöten och bygger på principer från Lean. Metoden syftar till att visualisera alla steg i ett projekt och på så sätt åstadkomma bättre styrning.

Kom och lyssna på Marie Eriksson, gruppchef och key account manager på SCA Research & Development Centre, som kommer att berätta om sina erfarenheter av detta arbetssätt.

Varmt välkomna!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-06-03
11:15 till 12:45

https://www.google.se/maps/place/Floragatan+4,+852+37+Sundsvall/@62.3912033,17.2957792,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4664675f003623f9:0x1134a5b8ec3e06d7

Retrospective or Die

Vart är vi på väg?

Trender, vad behöver man lägga tid på just nu och varför GDPR och LIS gifter sig så bra

Hur länge finns papperstidningen eller vart är massmedia på väg? - ZENIT

Save the date inför Brons sommar-AW den 13 juni

Dags igen för After work på Menageriet 11 maj, från kl. 16.30

Svaret på frågan ”varför” är nyckeln till framgångsrik verksamhetsutveckling

Digital flygledning – Sundsvall först i världen med första operativa centralen i världen

Beteendedriven utveckling

Nyttorealisering och beslutsfattande inom digitalisering av offentlig sektor

Sundsvalls kommuns Digidelcenter

After Work på Menageriet torsdag 6 april kl. 16.30

Den digitala revolutionens löpande band

Årsmöte i Mittkretsens Avd. Sundsvall

Smarta hem i praktiken

Årets IT-Profil - Min strategi för en hållbar digital framtid

Nya regler hur vi får hantera personuppgifter

Visualisering och mänsklig interaktion med Försäkringskassans källkod!

Test - Upp med kartan på väggen!

Ett IT-relaterat brotts väg genom rättssystemet

INSTÄLLT - Från Sundsvall till andra sidan jordklotet - hur man skapar förutsättningar för nästa generations innovationer

Ledarskap - Inställt

Lean och agil - arbetssätt med PULS

Spelbaserat lärande

Internet of Things på Permobil