Ett IT-relaterat brotts väg genom rättssystemet

Många som blir drabbade av ett dataintrång anmäler inte detta alternativt blir anmälan nedlagd. Varför blir det så? Och om anmälan går vidare in i det polisiära maskineriet, vad händer då?

Föreläsningen kommer att handla om hur polisen på utrededer dataintrång och andra brott med IT-relevans. Huvudfokus kommer att vara mot det tekniska hållet, d.v.s. dator- och mobiltelefonundersökningar och hur det kan se ut.

Föreläsaren kommer från polisens nationella IT-brottscentrum. Med sig kommer han ha en lokal representant från Region Nord.

Tid och plats: Fredag 2 december, kl. 11.15-12.45 i Kyrkans Hus, Floragatan 4, Sundsvall. OBS! Kort anmälan, sista anmälningsdag onsdag 30 november.

Kostnad: För medlemmar 120 kr och för icke medlemmar 300 kr (inkl moms). Seminariekuponger om 10 st eller fler à 120 kr/st inkl moms kan beställas hos sundsvall@dfs.se. Vi har tyvärr inte möjlighet att fakturera enstaka deltagare till seminarierna. Medtag helst jämna pengar om du betalar med kontanter.

Swish! Vi har möjlighet att ta emot betalning via Swish. Betalning via Swish till Dataföreningen på 1236151872. Observera att betalning via Swish MÅSTE ske på plats och betalningskvittens visas upp för nätverksledaren!

Student Är du student så har du möjlighet att gå på våra seminarier till ett rabatterat pris. Seminarium utan lunch kostar 50 kr inkl moms, med lunch 120 kr inkl moms. Ange "Student" och om du ska äta lunch eller inte i kommentarsfälftet i anmälan. För att styrka att du verkligen är student så måste du kunna visa studentlegitimation på seminariet.

Kontaktperson: Daniel Haglund, daniel.haglund@combitech.se, 073-4374578

Välkomna till en spännande och intressant lunchföreläsning!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-12-02
11:15 till 12:45

Sundsvall,  Kyrkans Hus, Floragatan 4

Retrospective or Die

Vart är vi på väg?

Trender, vad behöver man lägga tid på just nu och varför GDPR och LIS gifter sig så bra

Hur länge finns papperstidningen eller vart är massmedia på väg? - ZENIT

Save the date inför Brons sommar-AW den 13 juni

Dags igen för After work på Menageriet 11 maj, från kl. 16.30

Svaret på frågan ”varför” är nyckeln till framgångsrik verksamhetsutveckling

Digital flygledning – Sundsvall först i världen med första operativa centralen i världen

Beteendedriven utveckling

Nyttorealisering och beslutsfattande inom digitalisering av offentlig sektor

Sundsvalls kommuns Digidelcenter

After Work på Menageriet torsdag 6 april kl. 16.30

Den digitala revolutionens löpande band

Årsmöte i Mittkretsens Avd. Sundsvall

Smarta hem i praktiken

Årets IT-Profil - Min strategi för en hållbar digital framtid

Nya regler hur vi får hantera personuppgifter

Visualisering och mänsklig interaktion med Försäkringskassans källkod!

Test - Upp med kartan på väggen!

Ett IT-relaterat brotts väg genom rättssystemet

INSTÄLLT - Från Sundsvall till andra sidan jordklotet - hur man skapar förutsättningar för nästa generations innovationer

Ledarskap - Inställt

Lean och agil - arbetssätt med PULS

Spelbaserat lärande

Internet of Things på Permobil