Sundsvall

Vår uppgift
Att verka för en sund utveckling av IT-användningen i Sverige

 1. Dataföreningen som en oberoende ideell förening skall vara e- medborgarens naturliga företrädare i samhället.
 2. Dataföreningen ska verka för kunskapsutveckling både regionalt och centralt.
 3. Dataföreningen ska bygga broar mellan högskola och näringsliv.
 4. Dataföreningen ska vidga medlemmarnas kontakter genom fungerande nätverk.
 5. Dataföreningen ska vara arbetsgivarnas stöd i ambitionen att vidareutveckla sin personal genom väl fungerande intressedrivna nätverk
 6. Dataföreningen ska vara samtalspartner i IT-debatten men också för politiker, myndigheter, högskola och näringsliv i dessa frågor.

Verksamhetsidé
Vi ska verka för en sund utveckling och användning av IT

Så att medlemmar får naturliga nätverk för erfarenhetsutbyte.
Så att individer som använder IT för ökad kompetens.
Så att Svenska samhället får största möjliga nytta av IT-utvecklingen.

Detta gör vi genom:

 • Att möjliggöra effektivt erfarenhetsutbyte över kompetens- och branschgränser
 • Att skapa effektiva mötesplatser i det nya nätverkssamhället
 • En framsynt, integrerad kompetensutveckling inom områdena Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling och Informationsteknik och dess användning
 • Skapa god synergi mellan olika arter av kompetens och tillvaratagande av Svensk ledningskultur
 • Att etablera effektiva former för kompetensöverföring och bedriva verksamhet i detta syfte
 • En effektiv opinionsbildning

Tidigare aktiviteter

nov
10
Retrospective or Die

- Vad händer om ni gör som ni alltid har gjort utan att reflektera kring varför, hur, när, var? Vill du lära dig jobba med kontinuerlig förbättring och teambuilding?

Sundsvall, Storgatan 73, Grönborg, lokal Apelsinlemonad

11:15 till 12:45
okt
17
Vart är vi på väg?

Följande påståenden gäller för såväl människokroppen, bilar, maskiner, hus och alla andra grejer vi har

Sundsvall, Esplanaden 29, Quality Hotel

13:30 till 16:00
okt
05
Hur länge finns papperstidningen eller vart är massmedia på väg? - ZENIT

Badhusparken 1, Sundsvall

13:00 till 16:00
sep
15
Trender, vad behöver man lägga tid på just nu och varför GDPR och LIS gifter sig så bra

Sundsvall, Kyrkans Hus, Florgatan 4

11:15 till 12:45
jun
13
Save the date inför Brons sommar-AW den 13 juni

Sundsvall, Storgatan 33, Menageriet (intill APA)

16:30 till 19:30
maj
19
Svaret på frågan ”varför” är nyckeln till framgångsrik verksamhetsutveckling

Sundsvall, Floragatan 4, Kyrkans Hus

11:15 till 12:45
maj
12
Digital flygledning – Sundsvall först i världen med första operativa centralen i världen

Sundsvall, Floragatan 4, Kyrkans Hus

11:30 till 12:45
maj
11
Dags igen för After work på Menageriet 11 maj, från kl. 16.30

Menageriet, Storgatan 33 ( intill APA), Sundsvall

16:30 till 19:00
apr
28
Beteendedriven utveckling

Föreläsare: Fredrik Sundqvist

Sundsvall, Floragatan 4, Kyrkans Hus

11:15 till 12:45
apr
07
Nyttorealisering och beslutsfattande inom digitalisering av offentlig sektor

Svenska myndigheter spenderar runt 46,5 miljarder kronor på informationsteknologi varje år.

Sundsvall, Floragatan 4, Kyrkans Hus

11:15 till 12:45