Handshake

Studentnätverket i Norrbotten

Välkommen till studentnätverket!

Studentnätverket är en naturlig mötesplats där företag och studenter träffas, utbyter erfarenheter och knyter kontakter. Under året anordas olika typer av nätverksträffar det kan vara allt från föreläsningar, företagsbesök till afterworks och mingel. 

Vi  verkar för att skapa en närmare kontakt mellan näringslivet och studenterna vid Luleå tekniska universitet som resulterar i att fler studenter får upp ögonen för den växande it-branschen i Norrbotten och väljer att starta sin karriär här. 

Nätverksledare

Syfte

Studentnätverket syftar till att stärka kopplingen mellan näringslivet och studenterna vid Luleå tekniska universitet.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp