ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2016

Välkommen till Stockholmskretsens årsmöte 2016!

Tid: 17:30-19:30
Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm

DAGORDNING

Föredragningslista vid Dataföreningen Stockholmskretsens årsmöte 2016-03-14
1.    Val av ordförande vid årsmötet
2.    Val av sekreterare vid årsmötet
3.    Val av två justerare
4.    Godkännande av kallelse till årsmötet
5.    Godkännande av röstlängd
6.    Styrelsens förvaltningsberättelse
7.    Revisorernas rapport
8.    Godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse
9.    Godkännande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultat
10.    Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
11.    Styrelsens verksamhetsplan
12.    Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
13.    Val av revisorer och revisorssuppleanter
14.     Fastställande av arvoden till ordförande, styrelseledamöter och revisorer
15.     Val av valnämnd, samt ordförande i Riksföreningens valberedning för nästa årsmöte. Arvoden.
16.     Utseende av fullmäktige att representera kretsen vid föreningsstämman
17.    Övriga ärenden, däribland av medlemmarna stadgeenligt väckta ärenden.
18.     Kjell Hultman-stipendium 2015
 

Möteshandlingar kommer att publiceras på denna sida.

Förslag till övriga ärenden samt motioner, som skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma måste vara inkomna till VD Birgitta Edberg senast den 10 januari. Märk mailet Motion 2016 i ämnesraden.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-03-14 (Hela dagen)

Årstämma Dataföreningen Stockholm

Årsstämma DF Stockholm

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2014

Hur hittar du och utvecklar bort problem i digitala lösningar?

Big Data - Frukostseminarium tillsammans med Danowsky & Partners

Årets trendresa till USA

Informationsmöte - Årets trendresa till USA

Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna 2014

Dataföreningen på mässan Ekonomi & Företag

Dataföreningen på Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor

Dataföreningen på Career Days i Stockholm

Digital Health Days

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Kunskapsdagarna i Örebro

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Återblick från Dataföreningens Trend-resa till Silicon Valley

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2015

Nytt nätverk! Digital kompetens i skolan - Alla kan koda!

Barnhack 31 januari

Digi-dagen: Lär dig leda barnhack!

Digi-dagen: Din röst är viktig - lär dig göra podcast

Digi-dagen: Barnhack

INBJUDAN Barn och näthat - vad gör vi nu? med Mårten Schultz

Barnhack för Dig som står på väntelistan

Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

Christer Berg ordförande Dataföreningen talar på Arbetsförmedlingens IT branschvecka

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 16 okt

World Usability Day – Stockholm 2015 med STIMDI

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 15 nov

Extra Föreningsstämma Dataföreningen Stockholmskretsen

Frukostseminarium: Friskvård som alla gillar och som ger resultat - hur lyckas man med det?

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2016

Simulera webben!