Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

På årsmötet den 12 mars bordlades ett antal punkter som nu skall gås igenom.
Det gäller punkterna 8, 9, 10 0ch 11 i bifogat protokoll.

Dagordning vid Stockholmskretsens fortsatta årsmötesförhandlingar 2015-05-12
1. Öppnande av föreningsstämman och val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3 .Godkännande av dagordningen
4. Val av två justerare och övervakare av rösträkning
5. Godkännande av kallelse till årsmötet
6. Fastställande av röstlängd
7. Revisorernas rapport - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
8. Fastställande av styrelsens förvaltningsberättelse - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
11. Ordförande avslutar årsmötet

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-05-12 (Hela dagen)

Årstämma Dataföreningen Stockholm

Årsstämma DF Stockholm

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2014

Hur hittar du och utvecklar bort problem i digitala lösningar?

Big Data - Frukostseminarium tillsammans med Danowsky & Partners

Årets trendresa till USA

Informationsmöte - Årets trendresa till USA

Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna 2014

Dataföreningen på mässan Ekonomi & Företag

Dataföreningen på Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor

Dataföreningen på Career Days i Stockholm

Digital Health Days

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Kunskapsdagarna i Örebro

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Återblick från Dataföreningens Trend-resa till Silicon Valley

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2015

Nytt nätverk! Digital kompetens i skolan - Alla kan koda!

Barnhack 31 januari

Digi-dagen: Lär dig leda barnhack!

Digi-dagen: Din röst är viktig - lär dig göra podcast

Digi-dagen: Barnhack

INBJUDAN Barn och näthat - vad gör vi nu? med Mårten Schultz

Barnhack för Dig som står på väntelistan

Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

Christer Berg ordförande Dataföreningen talar på Arbetsförmedlingens IT branschvecka

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 16 okt

World Usability Day – Stockholm 2015 med STIMDI

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 15 nov

Extra Föreningsstämma Dataföreningen Stockholmskretsen

Frukostseminarium: Friskvård som alla gillar och som ger resultat - hur lyckas man med det?

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2016

Simulera webben!