Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

På årsmötet den 12 mars bordlades ett antal punkter som nu skall gås igenom.
Det gäller punkterna 8, 9, 10 0ch 11 i bifogat protokoll.

Dagordning vid Stockholmskretsens fortsatta årsmötesförhandlingar 2015-05-12
1. Öppnande av föreningsstämman och val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3 .Godkännande av dagordningen
4. Val av två justerare och övervakare av rösträkning
5. Godkännande av kallelse till årsmötet
6. Fastställande av röstlängd
7. Revisorernas rapport - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
8. Fastställande av styrelsens förvaltningsberättelse - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Bordlagd från årsmötet 12 mars 2015.
11. Ordförande avslutar årsmötet

Eventet äger rum den

2015-05-12 (Hela dagen)

Årsstämma DF Stockholm

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2014

Hur hittar du och utvecklar bort problem i digitala lösningar?

Big Data - Frukostseminarium tillsammans med Danowsky & Partners

Årets trendresa till USA

Informationsmöte - Årets trendresa till USA

Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna 2014

Dataföreningen på mässan Ekonomi & Företag

Dataföreningen på Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor

Dataföreningen på Career Days i Stockholm

Digital Health Days

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Kunskapsdagarna i Örebro

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Återblick från Dataföreningens Trend-resa till Silicon Valley

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2015

Nytt nätverk! Digital kompetens i skolan - Alla kan koda!

Barnhack 31 januari

Digi-dagen: Lär dig leda barnhack!

Digi-dagen: Din röst är viktig - lär dig göra podcast

Digi-dagen: Barnhack

INBJUDAN Barn och näthat - vad gör vi nu? med Mårten Schultz

Barnhack för Dig som står på väntelistan

Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

Christer Berg ordförande Dataföreningen talar på Arbetsförmedlingens IT branschvecka

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 16 okt

World Usability Day – Stockholm 2015 med STIMDI

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 15 nov

Extra Föreningsstämma Dataföreningen Stockholmskretsen

Frukostseminarium: Friskvård som alla gillar och som ger resultat - hur lyckas man med det?

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2016

Simulera webben!