Extra Föreningsstämma Dataföreningen Stockholmskretsen

KALLELSE till extra föreningsstämma i Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen
Stockholmkretsen kallar till extra föreningsstämma att avhållas den 25 november på F7 (Tidigare Kompetenscenter) på  Fleminggatan 7 i Stockholm.

Ärenden att behandla på stämman framgår av nedanstående dagordning:

Extra Föreningsstämma i Stockholmskretsen
1.    Val av ordförande för stämman
2.    Val av sekreterare för stämman
3.    Godkännande av dagordningen
4.    Val av två justerare
5.    Frågan om stadgeenlig kallelse till stämman
6.    Val av revisorer och revisorssuppleanter  
7.    Övriga ärenden
8.    Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG
Styrelsen i Stockholmskretsen föreslår att nuvarande ordinarie revisor och revisorssuppleant ersätts från och med denna stämma med PwC som revisionsbolag och med auktoriserade revisorn Lena Hasselborn som huvudansvarig revisor.

Styrelsen föreslår vidare att tidigare vald medlemsrevisor Carl Jacobsson liksom medlemsrevisorsuppleant Sanna Tupala kvarstår.   
 

Välkommen!

PROTOKOLL

Attachments

BilagaStorlek
PDF icon extra_arsmote_25_nov_2015_0.pdf1.01 MB

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-11-25 (Hela dagen)

Årstämma Dataföreningen Stockholm

Årsstämma DF Stockholm

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2014

Hur hittar du och utvecklar bort problem i digitala lösningar?

Big Data - Frukostseminarium tillsammans med Danowsky & Partners

Årets trendresa till USA

Informationsmöte - Årets trendresa till USA

Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna 2014

Dataföreningen på mässan Ekonomi & Företag

Dataföreningen på Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor

Dataföreningen på Career Days i Stockholm

Digital Health Days

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Kunskapsdagarna i Örebro

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Återblick från Dataföreningens Trend-resa till Silicon Valley

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2015

Nytt nätverk! Digital kompetens i skolan - Alla kan koda!

Barnhack 31 januari

Digi-dagen: Lär dig leda barnhack!

Digi-dagen: Din röst är viktig - lär dig göra podcast

Digi-dagen: Barnhack

INBJUDAN Barn och näthat - vad gör vi nu? med Mårten Schultz

Barnhack för Dig som står på väntelistan

Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

Christer Berg ordförande Dataföreningen talar på Arbetsförmedlingens IT branschvecka

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 16 okt

World Usability Day – Stockholm 2015 med STIMDI

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 15 nov

Extra Föreningsstämma Dataföreningen Stockholmskretsen

Frukostseminarium: Friskvård som alla gillar och som ger resultat - hur lyckas man med det?

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2016

Simulera webben!