Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna 2014

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för dig som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Den 8-9 oktober tar du del av nyheterna och de goda exemplen samt får med dig kunskap och viktiga nycklar för att lyckas med införandet av verksamhet och medborgarnära e-tjänster inom din organisation.

Under eFörvaltningsdagarna 2014 möter du ett femtiotal nationella såväl som internationella föreläsare samt hundratals kollegor att utbyta erfarenheter med. Du kommer lyssna till seminarier inom bland annat välfärdsteknologi, e-förvaltning i praktiken, informationssäkerhet och integritet samt ledning och styrning.

Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna
Dataföreningen har aktivt bidragit genom att sitta med i Programrådet genom nätverksledaren Peder Poulsen och dessutom genom att delta i flera programpunkter.

Onsdag 8 oktober kl.9.50-10.30 - Panelsamtal kring e-förvaltning 3.0 - Digital samverkan vs Oxenstierna
Med utgångspunkt från Axel Oxenstiernas länsindelning och rapporten “Förutsättningar för digital samverkan” diskuteras digitaliseringensmöjligheter och utmaningar i framtiden. Dataföreningens ordförande Anders Flodström deltar i panelsamtalet tillsammans med Lennart Jonasson, konsult och medförfattare till rapporten; Magnus Enzell,  Näringsdepartementet; Niklas Fyhr, näringspolitisk expert inom upphandling och e-förvaltning,IT&Telekomföretagen.

Dessutom finns Dataföreningen representerade på två olika seminariespår(exakt programtid är ännu inte bestämd)

SEMINARIESPÅR: LEDNING OCH STYRNINGKompetenssäkring i förändringsprojekt
En väl fungerande IT-infrastruktur är idag ett krav för att de flesta organisationer ska fungera. Det ställs allt större krav på tillgänglighet, säkerhet och användbarhet. Plattformar uppdateras och nya system införs regelbundet. När förändringarna är centrala och berör stora användargrupper ställer det också stora krav på både tydlig information och effektiv utbildning. Hur kan man snabbt och effektivt identifiera behoven och säkerställa kompetensen innan införandet? Svante Lundqvist, Dataföreningen Certifiering och Johan Wikström VD, Evalve.

SEMINARIESPÅR: LESSONS LEARNED  - Därför misslyckades IT-projekten
Varför är det så många IT-projekt som misslyckas med att nå sina mål och vad är receptet för framgång? Det handlar om att se IT-projekt som förändringsprojekt för hela organisationen och att stödja verksamheten i förberedelserna för nya roller, processer och arbetssätt. Vilka lärdomar kan man dra från havererade IT-projekt och hur lyckas man med förändringsledarskap? Marlene Roos, Nätverksledare, Nätverket för förändringsledare/införandeansvariga, Dataföreningen, samt managementkonsult, Implement MP AB.


Klicka här för att ladda ner fullständigt program

Anmäl dig redan idag och få 20% rabatt!
Som medlem i Dataföreningen får du 20 procent rabatt när du anmäler dig till eFörvaltningsdagarna 2014 (ordinarie pris 6 900 kronor).

Ange rabattkod: Dataföreningen under fliken ”Partnerrabatt” i anmälan.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-10-08 (Hela dagen)

Årstämma Dataföreningen Stockholm

Årsstämma DF Stockholm

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2014

Hur hittar du och utvecklar bort problem i digitala lösningar?

Big Data - Frukostseminarium tillsammans med Danowsky & Partners

Årets trendresa till USA

Informationsmöte - Årets trendresa till USA

Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna 2014

Dataföreningen på mässan Ekonomi & Företag

Dataföreningen på Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor

Dataföreningen på Career Days i Stockholm

Digital Health Days

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Kunskapsdagarna i Örebro

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Återblick från Dataföreningens Trend-resa till Silicon Valley

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2015

Nytt nätverk! Digital kompetens i skolan - Alla kan koda!

Barnhack 31 januari

Digi-dagen: Lär dig leda barnhack!

Digi-dagen: Din röst är viktig - lär dig göra podcast

Digi-dagen: Barnhack

INBJUDAN Barn och näthat - vad gör vi nu? med Mårten Schultz

Barnhack för Dig som står på väntelistan

Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

Christer Berg ordförande Dataföreningen talar på Arbetsförmedlingens IT branschvecka

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 16 okt

World Usability Day – Stockholm 2015 med STIMDI

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 15 nov

Extra Föreningsstämma Dataföreningen Stockholmskretsen

Frukostseminarium: Friskvård som alla gillar och som ger resultat - hur lyckas man med det?

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2016

Simulera webben!