Årsstämma DF Stockholm

Välkommen till Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsens årsstämma för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman äger rum den 15 mars 2017 på F7, Fleminggatan 7 i Stockholm. Vi börjar med registrering, mingel och smörgås från 16.30 innan programmet inleds med ett anförande av riksföreningens ordförande Christer Berg klockan 17.00.

Agenda

Vid årsstämman kommer nedanstående huvudfrågor behandlas:

 1. Val av ordförande för Föreningsstämman
 2. Val av sekreterare för Föreningsstämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 16. Val av valberedning samt sammankallande för denna
 17. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma
 18. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning
 19. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 20. Övriga ärenden

Möteshandlingar

PDF iconarsredovisning-stockholmskretsen-2016-signed.pdf

PDF iconstockholmskretsen-2016-revisionsrapport.pdf

PDF iconforslag-till-styrelse-dfs-stockholmskretsen-2017.pdf

PDF iconvalberedning-stockholmskretsen-2017.pdf

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-03-15
16:30 till 19:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Årstämma Dataföreningen Stockholm

Årsstämma DF Stockholm

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2014

Hur hittar du och utvecklar bort problem i digitala lösningar?

Big Data - Frukostseminarium tillsammans med Danowsky & Partners

Årets trendresa till USA

Informationsmöte - Årets trendresa till USA

Dataföreningen på eFörvaltningsdagarna 2014

Dataföreningen på mässan Ekonomi & Företag

Dataföreningen på Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor

Dataföreningen på Career Days i Stockholm

Digital Health Days

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Kunskapsdagarna i Örebro

Barnhack hos Dataföreningen i Stockholm

Återblick från Dataföreningens Trend-resa till Silicon Valley

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2015

Nytt nätverk! Digital kompetens i skolan - Alla kan koda!

Barnhack 31 januari

Digi-dagen: Lär dig leda barnhack!

Digi-dagen: Din röst är viktig - lär dig göra podcast

Digi-dagen: Barnhack

INBJUDAN Barn och näthat - vad gör vi nu? med Mårten Schultz

Barnhack för Dig som står på väntelistan

Fortsatt årsmöte Stockholmskretsen

Christer Berg ordförande Dataföreningen talar på Arbetsförmedlingens IT branschvecka

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 16 okt

World Usability Day – Stockholm 2015 med STIMDI

Barnhack på Tom Tits i Södertälje 15 nov

Extra Föreningsstämma Dataföreningen Stockholmskretsen

Frukostseminarium: Friskvård som alla gillar och som ger resultat - hur lyckas man med det?

ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKRETSEN 2016

Simulera webben!