Tag kontroll över IT-utvecklingsprojekten!

Färre än var femte systemutvecklingsprojekt lyckas (leverans i tid, inom budget och med beslutad funktionalitet) enligt en årlig internationell studie. Men det finns företag och organisationer som lyckas bättre och många av dessa köper leverans/funktion i stället för timmar för att få bättre kontroll över sina projekt. 

ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group) har en databas med ca 9000 projekt och många olika rapporter baserat på sin databas. Vi kommer med exempel visa hur denna databas praktiskt kan användas både i tidigt skede för säkrare tids- och resursuppskattningar och vid problem under projektets gång. 

Även mindre utvecklingsuppdrag brukar ha problem att förutsäga resursbehov etc och kan använda samma sätt för att leverera i tid till överenskommen resursåtgång.

Pierre kommer att visa olika scenarios som kan hända mitt i ett projekt som oplanerad förändringsbegäran, ändrad bemanning etc och hur det påverkar slutdatum, produktivitet mm. Vidare tar han upp Story points som ofta används för agil utveckling och dess fördelar och begränsningar.

Pierre Almén, ansvarig för nätverket Software Metrics, certifierad Software Measurement Specialist och vice president i ISBSG förklarar innehållet i databasen och ger exempel på hur den kan användas.

Pierre Almén, managementkonsult på ImproveIT och vice president för International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG http://isbsg.org/), har arbetat som IT-konsult i över 25 år och har specialistkunskaper inom faktabaserade IT-förbättringar. Han är certifierad Software Measurement Specialist och den enda i Sverige som är certifierad IFPUG Function Point Specialist. Dessutom driver han nätverksgruppen Software Metrics inom Dataföreningen, arrangerar seminarier inom området samt medverkat i framtagandet av boken ”The IFPUG Guide to IT and Software Measurement”.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-03-15
09:00 till 11:00

F7 möten & konferens, Fleminggatan 7, 11226 Stockholm

Tag kontroll över IT-utvecklingsprojekten!

Ny ansats för lönsammare digitala investeringar i offentlig förvaltning

Effektivisering av IT-projekt: Hur sänker man kostnaden med 100 MSEK?

Produktionstesta din IT-lösning redan på ritbordet - möjlighet på KTH

Top Application Performance Problems, How to Monitor and Prevent them

Project Scope Management – hjälper projektledaren att hålla projektet på spåret!

Praktisk metod för mätning av EA - även deltagande på distans

Rapport från ISMA-konferensen i USA

Frukostmöte: Kostnadseffektiva och transparenta mätprocesser inom IT

Effektivisera 100 miljoner i it-projekt. Är det möjligt?