Rapport från ISMA-konferensen i USA

Den tionde ISMA-konferensen (International Software Measurement & Analysis) hölls 27-30 april i USA. Pierre Almén, nätverksmotor i Software Metrics, var på plats och kommer på ett nätverksmöte för Software Metrics torsdag kväll 4 juni att visa sammandrag av några av de mest intressanta presentationerna. Som exempel presenterade ett företag de erfarenheter och nyckeltal de tagit fram av att estimera tidsåtgång och kostnad för icke-funktionella krav i ett systemutvecklingsprojekt. Ett annat företag visade bra snabbestimeringsmetoder för ett systemutvecklingsprojekts användarfunktionella krav.

Om du inte har möjlighet att närvara på plats, så erbjuder vi deltagande på distans via internetuppkoppling. Ange i så fall "Distans" i anmälningskommentaren.

Vi börjar som vanligt med registrering, mingel och smörgås från kl. 17:30.

Kontakta Pierre (pierrea@coolmail.se eller 0733-305302) om du har några frågor.

Välkommen önskar motorerna Ulf och Pierre i nätverket Software Metrics!

Mötet är öppet för Dataföreningens medlemmar. Är du inte medlem i Dataföreningen är du välkommen att komma och prova på ett möte som gäst.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-06-04 (Hela dagen)

Tag kontroll över IT-utvecklingsprojekten!

Ny ansats för lönsammare digitala investeringar i offentlig förvaltning

Effektivisering av IT-projekt: Hur sänker man kostnaden med 100 MSEK?

Produktionstesta din IT-lösning redan på ritbordet - möjlighet på KTH

Top Application Performance Problems, How to Monitor and Prevent them

Project Scope Management – hjälper projektledaren att hålla projektet på spåret!

Praktisk metod för mätning av EA - även deltagande på distans

Rapport från ISMA-konferensen i USA

Frukostmöte: Kostnadseffektiva och transparenta mätprocesser inom IT

Effektivisera 100 miljoner i it-projekt. Är det möjligt?