Project Scope Management – hjälper projektledaren att hålla projektet på spåret!

Som projektledare ska man leverera överenskommen kvalitet enligt överenskommen tidtabell och kostnad! "Överenskommen kvalitet" har varit i fokus en längre tid och projektledaren har ofta bra processer och stöd att ha kontroll över den. Tyvärr gäller vanligtvis inte detta för "överenskommen tidtabell och kostnad". Här råder fortfarande rena vilda västern!

De ursprungliga estimaten är ofta av mycket dålig kvalitet. Vid förra seminariet visade vi att experters estimat kan skilja med en faktor 16! Hur ska då projektledaren veta om projektet framskrider på ett bra sätt och uppnår önskade och realistiska tids- och kostnadsmål? Men nu finns det ett sätt, som bl a etablerats i Finland med mycket bra resultat, att ge projektledaren den hjälpen. Projektledaren får då ett oberoende stöd från start till mål i arbetet att definiera och få beslut om projektets omfång, estimera tids- och resursbehov baserat på detta och säkerställa att kunden får det de efterfrågar till överenskommen kvalitet, tid och kostnad.

Detta är seminarium nummer sex som anordnas av nätverket Software Metrics i Stockholmskretsen och riktar sig främst till IT-chefer, CIO, CFO, programledare, projektledare, projektkontorsansvariga och personer som ägnar sig åt kvalitetssäkring och granskning av projekt.

Seminariet ska försöka besvara frågan: ”Varför ska vi fortsätta leverera projekt som misslyckas vad avser tid och kostnad när det finns bot för det?”

I exempelvis Australien, USA, Finland, Danmark, Tyskland och Holland har rollen som granskare/kvalitetssäkrare/projektrevisor förtydligats och ”standardiserats”.  Project Scope Management definieras i PMIs ”Book of knowledge” som ”A Process to ensure that all work required, and only the work required for completing the project successfully”. En Project Scope Manager verkar under projektets hela livstid. I Finland finns i dag ca 130 certifierade Project Scope Managers, som hjälpt till att dramatiskt förbättra projektkvaliteten hos ett antal myndigheter, t.ex. Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet och Socialdepartementet.

Pekka Forselius, en internationellt välkänd författare och presentatör inom området Software Metrics och dessutom en av de ansvariga för metoden NorthernScope, är vår huvudtalare. Pekka kommer att visa varför Project Scope Management behövs, processen för den och vilka positiva effekter som kan uppnås. Han kommer dessutom att ge en överblick av innehållet i utbildningen till Certified Scope Manager.

Timo Käkölä, professor vid universitetet i Jyväskylä och huvudförfattare till standarden ISO/IEC 26550  Software and systems engineering – Reference model for product line engineering and management, har följt några organisationer i Finland som infört Project Scope Management. Timo kommer att visa de positiva effekter detta resulterat i.

Tiina Uutela, certifierad Scope Manager och med lång erfarenhet som projektledare och kravhanterare i många olika företag, kommer att berätta om hur hennes arbete har förändrats efter certifieringen. Hon var Scope Manager för ett mycket lyckat utvecklingsprogram under 2012-2013. Tiina deltar på distans.

Program:

 • 12:30   Registrering och mingel över en lunchmacka
   
 • 13:00   Inledning – Pierre Almén och Ulf Leopoldson, Software Metrics
   
 • 13:15   Professional Scope Management - What and Why -  Pekka Forselius
   
 • 14:20   My Experience as a Scope Manager in Agile Software Development - Success Story 2012-2013 - Tiina Uutela 
   
 • 14:50   Fikapaus och nätverkande
   
 • 15:15   Experience and validation of the northernScope concept  - Timo Käkölä
   
 • 16:25   Planerad utbildning och certifiering hos DF Kompetens för Project Scope  Managers – Pierre Almén och Ulf Leopoldson   
   
 • 16:30   Avslutning och allmän frågestund – Pekka, Timo, Pierre o Ulf
                     
 • 17:00   Slut

Seminariet kommer ej att gå att delta i virtuellt som tidigare uppgivits.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-05-15 (Hela dagen)

Tag kontroll över IT-utvecklingsprojekten!

Ny ansats för lönsammare digitala investeringar i offentlig förvaltning

Effektivisering av IT-projekt: Hur sänker man kostnaden med 100 MSEK?

Produktionstesta din IT-lösning redan på ritbordet - möjlighet på KTH

Top Application Performance Problems, How to Monitor and Prevent them

Project Scope Management – hjälper projektledaren att hålla projektet på spåret!

Praktisk metod för mätning av EA - även deltagande på distans

Rapport från ISMA-konferensen i USA

Frukostmöte: Kostnadseffektiva och transparenta mätprocesser inom IT

Effektivisera 100 miljoner i it-projekt. Är det möjligt?