Produktionstesta din IT-lösning redan på ritbordet - möjlighet på KTH

På KTH, avdelningen för Industriella informations- och styrsystem, har man efter närmare ett decennium utvecklat ett CAD-verktyg för IT-lösningar. Med hjälp av verktyget kan man skapa modeller av en framtida IT-lösning.

Modellerna utsätts för automatiserad "test" och analys av tillgänglighet, prestanda, säkerhet, interoperabilitet, modifierbarhet, kostnad, m.m. Liksom i allt modellbyggande och modelltestande krävs "metrics" som input.
På nätverksmötet kommer professor Pontus Johnsson att beskriva hur verktyget fungerar, hur det kan användas i dag och fortsatt arbete som ska leda till att verktyget blir bättre och bättre.


När man bygger hus, broar, flygplan och bilar används idag CAD-verktyg. Den största fördelen med sådana verktyg är att de möjliggör virtuellt experimenterande. Istället för att, för dyra pengar, bygga ett riktigt flygplan och sedan med risk för liv och lem prova det i verkliga tester, eventuellt upptäcka brister och tvingas tillbaka till designstadiet, så kan allt detta göras i ett digitalt verktyg. I CAD-verktyg kan aerodynamiska egenskaper predikteras, hållfastheten i broar och byggnader beräknas, kraftöverföringen i motorer kalkyleras, till och med ljudnivån hos tvättmaskiner kan estimeras. Nyttan med en virtuell experimentverkstad går att räkna i både pengar och liv.

När man bygger stora IT-system brukar man emellertid fortfarande använda sig av den klassiska metoden att faktiskt bygga systemet på riktigt, upptäcka bristerna i verkligheten, och därefter försöka lösa de problem som uppstått, ibland till omfattande kostnader. Under närmare ett decennium har Pontus Johnson och hans kollegor på KTH därför arbetat med att utveckla ett CAD-verktyg för IT-system. Systemutvecklare bygger med hjälp av verktyget digitala modeller av sitt framtida system. Modellerna utsättas därefter för automatiserad analys av diverse kvaliteter, så som systemets tillgänglighet, prestanda, säkerhet, interoperabilitet, modifierbarhet, kostnad, m.m.

CAD-verktyg kräver tre centrala komponenter: (i) en designmiljö för att skapa de virtuella modellerna, (ii) teorier för att prediktera olika egenskaper, och (iii), en beräkningsmotor för att kalkylera teoriernas effekt på modellerna. De största svårigheterna har återfunnits i teoriutvecklingen. I detta föredrag berättar Pontus om KTH:s forskning kring CAD-verktyget, om teorierna och om den praktiska användningen av verktyget.

Vi börjar som vanligt med registrering och smörgås mellan kl. 17:30 - 18:00.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2013-11-13 (Hela dagen)

Tag kontroll över IT-utvecklingsprojekten!

Ny ansats för lönsammare digitala investeringar i offentlig förvaltning

Effektivisering av IT-projekt: Hur sänker man kostnaden med 100 MSEK?

Produktionstesta din IT-lösning redan på ritbordet - möjlighet på KTH

Top Application Performance Problems, How to Monitor and Prevent them

Project Scope Management – hjälper projektledaren att hålla projektet på spåret!

Praktisk metod för mätning av EA - även deltagande på distans

Rapport från ISMA-konferensen i USA

Frukostmöte: Kostnadseffektiva och transparenta mätprocesser inom IT

Effektivisera 100 miljoner i it-projekt. Är det möjligt?