Praktisk metod för mätning av EA - även deltagande på distans

Nu finns en metod för att mäta EA-komplexitet. På mötet kommer Robert Lagerström att beskriva vad ett antal  företag i Sverige, USA och Tysklad lärde sig om sin arkitektur efter genomförd mätning.

Efter Roberts presentation och frågestund genomför vi en övning i smågrupper: "Så här skulle jag kunna tillämpa Roberts modell på hemmaplan/hos min kund.

Mötet börjar kl. 18:00. Alla är välkomna på minglel och macka från kl. 17:30.

Robert Lagerström är lektor och docent på KTH och gästforskare på Harvard. Han fokuserar på att modellera och analysera EA (enterprise architecture) utifrån olika frågor som t.ex. säkerhet, komplexitet och datakvalitet. Inom forskarvärlden har väldigt lite forskning genomförts kring just att mäta EA och göra statistiska analyser av EA i praktiken. Den mesta forskningen är fokuserad på att ta fram nya metoder, ramverk och verktyg för att enbart modellera EA.

Robert har tillsammans med två professorer på Harvard nyligen publicerat en artikel där de föreslår hur olika mätetal kan användas för att mäta EA-komplexitet och hur man med dessa mätetal kan lära sig något om sin arkitektur. Metoden har testats i flera studier, bl.a. med Ericsson, AstraZeneca, Motorola (USA), Commerzbank (Tyskland), och Vattenfall.

På mötet kommer några att delta på distans via en mötestjänst.

För oss som deltar på plats innebär det att vi ska visa hänsyn gentemot dem som deltar på distans genom att ha ”mikrofondisciplin” – alla som har något att säga talar i en mikrofon.

Mötet kommer även att spelas in – alla presentationer och bilder, som visas, alla ljud som överförs samt trafiken på chatten.

För att vi ska leva upp till lagstiftarens krav enligt PUL måste alla som deltar samtycka/acceptera att vara med på detta virtuella möte.

Då mötet börjar kommer mötesledaren att visa upp följande godkännandetext och säkerställa att alla deltagare samtycker.

Personupplysningslagen (PUL) kräver följande godkännande av deltagarna:

Jag är medveten om att i detta nätverksmöte kommer det att finnas deltagare både fysiskt på plats och på distans. Detta är möjligt genom den teknik som DF använder under mötet och som innebär att personuppgifter (t ex bilder, röster, namn, e-postadress, chattext) om mig, som deltagare på plats eller på distans, kan komma att behandlas, överföras och lagras inom eller utom EU.
Jag samtycker till att inspelning av presentation och eventuell videofilmning kan ske under mötet enligt ovan

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-05-07 (Hela dagen)

Tag kontroll över IT-utvecklingsprojekten!

Ny ansats för lönsammare digitala investeringar i offentlig förvaltning

Effektivisering av IT-projekt: Hur sänker man kostnaden med 100 MSEK?

Produktionstesta din IT-lösning redan på ritbordet - möjlighet på KTH

Top Application Performance Problems, How to Monitor and Prevent them

Project Scope Management – hjälper projektledaren att hålla projektet på spåret!

Praktisk metod för mätning av EA - även deltagande på distans

Rapport från ISMA-konferensen i USA

Frukostmöte: Kostnadseffektiva och transparenta mätprocesser inom IT

Effektivisera 100 miljoner i it-projekt. Är det möjligt?