Förändringar i personuppgiftslagstiftningen

Den nya Dataskyddsförordningen godkändes nyligen av EU och innebär ett stort antal nya regler avseende hanteringen av personuppgifter.


De nya reglerna avser bl a ökade krav på information och tydlighet när samtycke inhämtas, strängare ansvar för personuppgiftsbiträden och anmälningskrav vid incidenter. Företag som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till 4 procent av företags globala omsättning.

Måste ett dataskyddsombud alltid utses? Vad innebär kravet på inbyggt skydd av personuppgifter? Hur bör vi förbereda oss?


Få svar på detta och mycket mer. IT-jurist Jens Kinnander går igenom de viktigaste förändringarna och vad dessa innebär för ditt företag.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-10-25
17:15 till 19:00

Delphi, Stora Nygatan 64, Malmö

Årsmöte DF Sverige Södra kreten 2019

Hur medarbetare förhåller sig till företagets säkerhetspolicy

Studiebesök på GeoSignage

Medlemskväll Södra

Vinprovning, södra kretsen

LinkedIn i Lomma, Södra

Årsstämma i Södra kretsen 2017

Aktivitetsråd december 2016

Förändringar i personuppgiftslagstiftningen

Aktivitetsråd oktober 2016

Aktivitetsråd Södra

Hur gör man en lyckad beställning av ett IT-projekt?

LinkedIn av LinkedIn - 30 november