Årsmöte DF Sverige Södra kreten 2019

Årsstämman är av olika skäl flyttad från den 14 mars till den 4 april 2019 kl. 18:00 på EC1, Baltzarsgatan 18, Malmö.
Vi börjar från 17.30 med registrering
, mingel och smörgås innan programmet inleds med  ett inspelat anförande av riksföreningens ordförande Isobel Hadley-Kamptz.

Underlag finns nu tillgängliga innan årsmötet.

Välkommen!

Agenda:

 1. Val av ordförande för Föreningsstämman
 2. Val av sekreterare för Föreningsstämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 16. Val av valberedning samt sammankallande för denna.
 17. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma
 18. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning
 19. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 20. Övriga ärenden

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-04-04
17:30 till 19:30

Baltzarsgatan 18, Malmö

Årsmöte DF Sverige Södra kreten 2019

Hur medarbetare förhåller sig till företagets säkerhetspolicy

Studiebesök på GeoSignage

Medlemskväll Södra

Vinprovning, södra kretsen

LinkedIn i Lomma, Södra

Årsstämma i Södra kretsen 2017

Aktivitetsråd december 2016

Förändringar i personuppgiftslagstiftningen

Aktivitetsråd oktober 2016

Aktivitetsråd Södra

Hur gör man en lyckad beställning av ett IT-projekt?

LinkedIn av LinkedIn - 30 november