Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

Missa inte när Arianit Kurti och Ola Petersson från Linnéuniversitetet berättar om sin spännande forskning om sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt för nätverket Service Design & Innovation 13 september. Observera att föredraget kommer hållas på engelska men att det går bra att ställa frågor på svenska.

Att hitta och anställa kvalificerad IT-personal är utan tvekan en av de största utmaningarna för arbetsgivare på dagens konkurrensutsatta marknad. Efterfrågan på personer som har fördjupad förståelse och vet hur man kan utveckla innovativa tjänster för webben och sociala medier ökar. Konkurrensen om talangerna är hård och universiteten gör sitt yttersta för att producera kvalificerade studerande men når inte upp till den till synes omättliga efterfrågan. Ett kompletterande sätt att förbättra produktiviteten och ligga steget före är att se till att befintliga medarbetare har den kompetens som krävs för att ta sig an nya utmaningar och driva innovation genom kompetensutveckling.

Vissa färdigheter kan erhållas genom korta kurser från olika icke-akademiska leverantörer, medan andra kompetenser är djupare i naturen och mer effektivt förvärvas genom akademiska kurser. Hittills har den akademiska vägen till kompetensutveckling inte varit särskilt framgångsrik på grund av bristande flexibilitet i kursstruktur med avseende på storlek, takt och plats samt att kursinnehållet inte varit tillräckligt bra på att matcha och tillfredsställa arbetsgivarens och de anställdas behov.

För att ta itu med problemet driver Linnéuniversitetet projektet "Social Media and Web Technologies for Innovation and Growth" som finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). I projektet sammanförs forskningsexpertis, akademisk erfarenhet och experter från industrin för att samarbeta och utveckla kurser som matchar behoven hos företagens anställda. Förutom att innehållet är skräddarsytt är även allt i samband med kurserna anpassat för att möta behoven hos upptagen IT-personal genom flexibel antagning, online-material och minimalt antal fysiska möten.

Under kvällen kommer Arianit Kurti och Ola Petersson från Linnéuniversitetet presentera arbetet hittills samt inleda en diskussion om möjliga platser för samarbete inom ramen för detta projekt.

Om talarna:

Arianit Kurti, PhD in Computer Science. Project leader. He has 12 years experience in academia with a strong interest in research cooperation with industry in the field of user engagement, requirements engineering, usability and accessibility studies, interaction design and visualization. Experienced project leader for national as well as EU funded research projects. Works as associate professor at Linnaeus University and furthermore he is also a Director of Interactive Institute Swedish ICT in Norrköping.

Ola Petersson, PhD in Computer Science. Associate project leader. He has 14 years of experience in the Internet industry at NYC. Started one company and worked as CTO at several start-ups. He also worked at Google when it acquired DubleClick. One of the many responsibilities he had that was implementation of agile project management across organization of 300+ engineers. Entrepreneur at NextHub and now associate professor at Linnaeus University.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-09-13
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

Kundupplevelsedriven förändring

Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Kundorienterad affärsutveckling

Hur upphandlar du innovativa projekt inom offentliga verksamheter?

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Innovationsarbete med användarna i fokus

Försäkringskassans tjänstedesign

Workshop Design Thinking