Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

OBS! Inställd. De viktigaste drivkrafterna för innovation i ett tjänstesamhälle är människor. Design är processen att utveckla människocentrerade lösningar där användare och medarbetare skapar värde tillsammans. Att förstå behov som ännu inte är uttryckta och att utveckla lösningar för dem är kärnan i tjänstedesign och tjänsteinnovation. Genom att involvera användare och medarbetare skapar vi värde, hållbarhet och arbetsglädje.

Välkommen på nästa träff med nätverket Service Design och Innovation! Vi får lyssna på Eva-Karin Anderman, Designchef på Usify, som ger sina perspektiv på vad tjänstedesign är. Eva-Karin Anderman har arbetat med tjänsteinnovation och tjänstedesign på nationell nivå de senaste 10 åren och arbetar idag som designchef på Usify. 

Eftersom vi i Service Design och Innovationsnätverket vill leva som vi lär (oss), kommer vi under denna träff även att inleda en process för att förstå hur vi kan utveckla vårt nätverk för att svara mot de behov som vi medlemmar har, såväl de behov som  vi som redan är med som potentiella medlemmar har. Vi behöver dina erfarenheter och tankar i detta!Vi börjar som vanligt med registrering, mingel och smörgås från 17.30 innan mötet börjar klockan 18.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-12-08
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Design – den mänskliga faktorn, INSTÄLLD

Kundupplevelsedriven förändring

Sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

6 steg för att komma igång med service design - även för deltagare på distans

Kundorienterad affärsutveckling

Hur upphandlar du innovativa projekt inom offentliga verksamheter?

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Innovationsarbete med användarna i fokus

Försäkringskassans tjänstedesign

Workshop Design Thinking