Säkerhet i Väst

Vi anordnar nätverksträffar där vi bjuder in föreläsare som föreläser om aktuella och spännande ämnen, besöker varandras verksamheter mm.

Det ges också stort utrymme för mingel och naturligtvis någon förtäring och dryck i samband med dessa nätverksträffar.

Nu finns en länk till en mapp där material från nätverksträffarna kommer att läggas upp. Länken hittar ni till höger på denna sida och heter "dokument att ta del av". 

Kommande aktiviteter

apr
25
Hackade fordon och säkerställa outsourcad verksamhet

Dataföreningen tillsammans med ISACA bjuder in till ett träff med två presentationer 25/4.

Polstjärnegatan 14, Lindholmen, Göteborg.

Lokal RISE

17:30 till 20:00

Tidigare aktiviteter

nov
14
En säker digital värld

KnowIT arrangerar ett seminarium om Informationssäkerhet som dataföreningens medlemmar är välkomna till.

KnowIT

Östra Hamngatan 16, Göteborg

15:00 till 18:00
okt
17
Försvaret av det uppkopplade samhället

HUR BÖR MAN FÖRSVARA SIG I EN DIGITALISERAD VÄRLD?

Föreläsningen äre fulltecknad och registreringen är stängd. Vi letar efter större lokal.

Rum  Windows

Kuggen

Linholmsplatsen 1

Göteborg

17:30 till 19:30
maj
08
En säker digital värld

KnowIT har bjudit Dataföreningens medlemmar till ett informationssäkerhetssemarium.

KnowITs lokaler

Östra Hamngatan 16, Göteborg

15:00 till 17:00
Mar
20
Årsmöte Västra Kretsen Styrelsen kallar till årsmöte tisdagen den 20 mars kl. 18.30 på Elite Park Avenue på Kungsportsavenyen.

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

18:30 till 21:00
feb
20
Simma med hajar
DFS medlemmar är välkomna till ett seminarium om IT-säkerhet arrangerat av ISACA.
Simma med hajar – En resa i cyberhot, incidentberedskap och betydelsen som Machine Learning har för dagens IT-säkerhet.
 

PwC

Skånegatan 1

411 40 Göteborg

17:30 till 19:30
feb
06
GDPR - four months left to adapt
DFS medlemmar är välkomna till ett GDPR-seminarium anordnat av ISACA.
Experience from the GDPR compliance program of Volvo Cars, pains and pleasures.
 
Jan Wellergård started as a Security Consultant in T

Telia,

Johan Willins gata 6,

416 64 Göteborg

17:30 till 19:30
okt
24
GDPR i Praktiken

General Data Protection Regulation (GDPR) kan verka oformligt och diffust och det finns många frågetecken ännu.

Proceeds lokaler vid Brunnsparken

Fredsgatan 1

17:30 till 19:00
apr
27
ID-kapningar i företagsvärlden

Lindholmen Science Park, Kuggen, 3tr, Windows

17:30 till 19:30
okt
26
Data privacy och informationssäkerhet

DFS medlemmar är välkomna till en informationssäkerhetsträff arrangerad av ISACA.

Grafiska vägen 2, Göteborg

17:30 till 19:30
maj
10
Identitetsstöld, stöld av information

Cyberbrott och informationsrelaterade brott kommer i många skepnader.

Lindholmsplatsen 1, Kuggen - Speakers Corner

17:30 till 19:30

Nätverksledare

Bild för harca
Harald Carlsson

Syfte

Nätverket ger en möjlighet till kompetensutveckling, kompetensväxling och gemenskap för medlemmar med ett särskilt intresse för IT- & informationssäkerhetsfrågor. Alla har något att tillföra, och alla får med sig kunskap och nya idéer. Nätverket träffas cirka fyra gånger per år. Aktiviteterna består främst av säkerhetsinriktade seminarier, men vi har även en del företagsbesök.

Navigera

Målgrupp

För medlemmar med ett intresse för IT- & informationssäkerhetsfrågor.