ID-kapningar i företagsvärlden

Mattias Hertzman och Magnus Olausson från Svensk Företagssäkerhet arbetar med att minska risken för problem till följd av id-kapningar inom företagsvärlden.

De kommer att hålla ett semeniarie för att belysa problemområdet runt ID-kapningar rent allmänt och mer specifikt hur problembilden ser ut för företagare.

Problembilden i Sverige idag vad gäller bolags och ID-bedrägerier.

  • Offentlighetsprincipen och offentliga register.
  • Sårbarheten för företagare och privatpersoner.
  • Bristerna i dagens samhälle vad gäller information.
  • Vad man kan göra för att bevaka sina uppgifter och minska risken för brott såsom bolagskapningar och ID-bedrägerier.
  • Diskussion

Seminariet inleds av Harald Carlsson, Nätverksledare "Säkerhet i Väst" med en presentation av nätverket och en tillbakablick på förra årets seminarie med liknanade tema.

Eventet äger rum den

2017-04-27
17:30 till 19:30

Lindholmen Science Park, Kuggen, 3tr, Windows

GDPR - four months left to adapt

ID-kapningar i företagsvärlden

Data privacy och informationssäkerhet

Identitetsstöld, stöld av information