ID-kapningar i företagsvärlden

Mattias Hertzman och Magnus Olausson från Svensk Företagssäkerhet arbetar med att minska risken för problem till följd av id-kapningar inom företagsvärlden.

De kommer att hålla ett semeniarie för att belysa problemområdet runt ID-kapningar rent allmänt och mer specifikt hur problembilden ser ut för företagare.

Problembilden i Sverige idag vad gäller bolags och ID-bedrägerier.

  • Offentlighetsprincipen och offentliga register.
  • Sårbarheten för företagare och privatpersoner.
  • Bristerna i dagens samhälle vad gäller information.
  • Vad man kan göra för att bevaka sina uppgifter och minska risken för brott såsom bolagskapningar och ID-bedrägerier.
  • Diskussion

Seminariet inleds av Harald Carlsson, Nätverksledare "Säkerhet i Väst" med en presentation av nätverket och en tillbakablick på förra årets seminarie med liknanade tema.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-04-27
17:30 till 19:30

Lindholmen Science Park, Kuggen, 3tr, Windows

Hackade fordon och säkerställa outsourcad verksamhet

En säker digital värld

Försvaret av det uppkopplade samhället

En säker digital värld

GDPR - four months left to adapt

ID-kapningar i företagsvärlden

Data privacy och informationssäkerhet

Identitetsstöld, stöld av information