Kallelse till extrastämma i Dataföreningen

Kallelse extrastämma i Dataföreningen

Dagordning

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, kl 10:00-13:00

Med anledningen av föreningens utveckling kallar riksstyrelsen till en extrastämma för att gemensamt avgöra vår framtida inriktning och struktur.

1 Formalia

1.1 Val av ordförande
1.2 Val av sekreterare
1.3 Godkännande av dagordningen
1.4 Val av två justerare
1.5 Frågan om stadgeenlig kallelse
1.6 Fastställande av röstlängd

2 Styrelsens propositioner

Underlag til propositionerna finns redovisade i Propositioner till extrastämma 2018-09-21

2.1 Centrala kansliets funktion
2.2 Nytt verksamhetssystem
2.3 Start av utvecklingsfond

3 Fastställande av uppdaterad verksamhetsplan 

Underlag finns redovisat i Uppdaterad verksamhetsplan 2018-09-21.

4 Extra föreningensstämma avslutas

beslutsUnderlag 

Propositioner till extrastämma 2018-09-21
Uppdaterad verksamhetsplan 2018-09-21

Se bilagor nedan

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-09-21
10:00 till 13:00

F7 möten och konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Föreningsstämma Dataföreningen i Sverige 2019

Kallelse till extrastämma i Dataföreningen

Kallelse till föreningsstämma 2018

Dataföreningens föreningsstämma 2017