Terminsstart på Projektkontorsskolan

Seminarieserien: Projektkontorsskolan har terminsstart

Projektkontorsskolan är en seminarieserie med ambition att lära ut praktiskt tillämpbara tekniker för informationshantering kring projekt och hur relevant hantering av projektens framgångskriterier säkerställs. Seminarieserien kommer visa hur en transparent planering och uppföljning av projekt kan göras. Speciellt kommer vi att ägna oss åt resursplanering utifrån ett helhetsperspektiv men även tackla problemet och den upplevda motsättningen i organisationer som vill tillämpa agila metoder och som skyr traditionell resursplanering. Projektkontoret har ett ansvar för ledningsinformationen beslutsunderlag via dashboards och att projekten bedrivs med full transparens.

En viktig del vid varje möte är nätverkandet och det kollegiala utbytet av erfarenheter.

Möte #2  

·       Motivera ledningen

·       Gör en gapanalys av framgångsfaktorerna

·       Organisation, Struktur och Portföljer

·       Inventera pågående projekt

Tider: den 15 september

Registrering och nätverkande 7:30 – 8:00, Seminariet pågår 8:00 – 9:30.

Föregående möte

Vid det första mötet kom vi fram till att inriktningen för ett värdeskapande och beständigt projektkontor måste inriktas på följande.

·        Vara en funktion utan verksamhetsansvar

·        Vara Rådgivande

·        Ha en Controller-funktion

·        Agera som förändringsledare

Kommande möten

·        Tisdag den 6 oktober

·        Torsdag den 12 november

·        Tisdag den 15 december

 

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-09-15 (Hela dagen)

När Projektkontoret avvecklas vid agilt införande – vad kommer istället?

Workshop om Projektkontorets Jeopardy

Så får du kontroll på rollerna i ditt projekt

Governance leder till fler lyckade projekt och effektivare ledarskap

Presentation av den nya ISO standarden för Governance - ISO 21505

Förbättrade projekt och minskat tidsläckage

Kvalitetssäkrade projekt med QA-index som KPI

Projektkontorsskolan #8, Projektstyrmodell

Governance, Projektportfölj och PMO med Kjell Rodenstedt

Molntjänster för samarbete och kommunikation i projekt är ett ansvar för PMO

Transparens i projektverksamhet och resursplanering med ett PMO

Nu startar vi Projektkontorsskolan!

Terminsstart på Projektkontorsskolan

Projektskolan #3 Resursbalansering och planering

Projektkontorsskolan #4, Dashboard ger transparens och guidar projekten

Projektkontorsskolan lektion #5, Projektkontorets hantering av Agil projektstyrning

Projektekonomi och Nyttorealisering

Portföljstyrning och resursplanering