Så får du kontroll på rollerna i ditt projekt

OBS! Inställt.

Har du många projekt igång? Har du full koll på rollerna som är involverade? Hur kan du mäta att de levererar på rätt nivå? Välkommen på en eftermiddag med Georg Silber om hur du får kontroll över rollerna i ditt projekt.

Under seminariet presenteras rolldefinitioner som i detalj beskriver varje roll och utifrån affärsnytta definiera KPI:er och ansvar. Seminariet hålls av Georg Silber, CEO på Ln4 Solutions och nätverksledare för Project Governance och projektkontor (PMO). Under sin tid som konsult och utbildare har han konstruerat många intressanta projektstyrmodeller.

Som deltagare kommer du lära dig:

  • De roller i linje- och projektorganisationen som samverkar
  • Den informationshantering som utgör styrinformationen
  • De KPI:er som speglar affärsnytta och performance
  • Tillämpa egenstyrning med bibehållen ömsesidig transparens
  • Hur projektkontoret kan verka vid tillämpning av agila metoder

Agenda för seminariet den 6 oktober:

  • Projektkontorets roll i samverkan med linjeorganisationen och rollerna i en projektverksamhet
  • De samverkande rollerna i en organisation som styrs genom projekt och program
  • Förutsättningar och agerande för respektive roll
  • Styrande KPI:er för varje roll
  • Diskussion

Om nätverket:

Projektkontoret har det övergripande ansvaret för att styrningen (governance) finns och tillämpas i form av projektmodell, processer och KPI:er vilket säkerställer full transparens, så att alla i sina roller i såväl linje- som projektorganisationen kan utöva sitt ansvar och fullgöra sina uppgifter. Exempel på roller är portföljägare, beställare, sponsorer, linjechefer, uppdragsledare, projektledare, teamledare, konsulter och experter.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-10-06
13:30 till 17:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

När Projektkontoret avvecklas vid agilt införande – vad kommer istället?

Workshop om Projektkontorets Jeopardy

Så får du kontroll på rollerna i ditt projekt

Governance leder till fler lyckade projekt och effektivare ledarskap

Presentation av den nya ISO standarden för Governance - ISO 21505

Förbättrade projekt och minskat tidsläckage

Kvalitetssäkrade projekt med QA-index som KPI

Projektkontorsskolan #8, Projektstyrmodell

Governance, Projektportfölj och PMO med Kjell Rodenstedt

Molntjänster för samarbete och kommunikation i projekt är ett ansvar för PMO

Transparens i projektverksamhet och resursplanering med ett PMO

Nu startar vi Projektkontorsskolan!

Terminsstart på Projektkontorsskolan

Projektskolan #3 Resursbalansering och planering

Projektkontorsskolan #4, Dashboard ger transparens och guidar projekten

Projektkontorsskolan lektion #5, Projektkontorets hantering av Agil projektstyrning

Projektekonomi och Nyttorealisering

Portföljstyrning och resursplanering