Projektskolan #3 Resursbalansering och planering

Resursplanering är något som orsakar huvudbry i många organisationer. Vi kommer att gå igenom en tillämpbar lösning på problemet med många resurser i många projekt. Du behöver inte ha varit med på de tidigare lektionerna, varje avsnitt är fristående.

Lektion #2 avhandlade struktur och framgångskriterier i projekt. Nästa anhalt på vår roadmap är resursallokering och balansering för att säkerställa pågående projekt och åtaganden. Vi kommer att gå igenom beslutsprocessen och hur processen planering mot kompetensbehov som transformeras till individ kan hanteras. Den vanligaste orsaken till en försening är helt enkelt att den utförda arbetsinsatsen i ett försenade projekt initialt är lägre än planerat. Det är i sin tur ofta beroende på att arbetet fortsätter okontrollerat i andra projekt vilka blir dyra och sena. Resursallokering och planeringen med uppföljning är en av de viktigaste aspekterna av projektverksamheten. Projektkontoret är den funktion som kan upptäcka och se sambanden och har därmed ett särskilt ansvar att påtala och lyfta frågan till beslutsfattare.

Jag hoppas att få träffa dig den 6 oktober kl. 8 - 9:30 och vi inleder med mingel och frukostmacka från 7:30

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-10-06 (Hela dagen)

När Projektkontoret avvecklas vid agilt införande – vad kommer istället?

Workshop om Projektkontorets Jeopardy

Så får du kontroll på rollerna i ditt projekt

Governance leder till fler lyckade projekt och effektivare ledarskap

Presentation av den nya ISO standarden för Governance - ISO 21505

Förbättrade projekt och minskat tidsläckage

Kvalitetssäkrade projekt med QA-index som KPI

Projektkontorsskolan #8, Projektstyrmodell

Governance, Projektportfölj och PMO med Kjell Rodenstedt

Molntjänster för samarbete och kommunikation i projekt är ett ansvar för PMO

Transparens i projektverksamhet och resursplanering med ett PMO

Nu startar vi Projektkontorsskolan!

Terminsstart på Projektkontorsskolan

Projektskolan #3 Resursbalansering och planering

Projektkontorsskolan #4, Dashboard ger transparens och guidar projekten

Projektkontorsskolan lektion #5, Projektkontorets hantering av Agil projektstyrning

Projektekonomi och Nyttorealisering

Portföljstyrning och resursplanering