Projektekonomi och Nyttorealisering

Projektkontorsskolan möte #6

Projektekonomi och Nyttorealisering

Vi behöver se längre än enbart till nästa prognosperiod eller slutet för projekten. Uppföljning av effekthemtagningen och en planering av hela Business Caset tillhör uppgiften för ett projektkontor. Mötet behandlat hela initiativets cykel från utgifter under ett projekt till kostnader under nyttorealisering och hur ett nyttoregister kan se ut.

Lektionen omfattar: Hur värderas timmar i pengar som kostnad respektive intäkt. Hur ser affärsmodellen ut. Är linjen vinstcenter för projekttimmar eller projektet. Vad är skillnaden mellan utgift och kostnad. Hur fungerar avskrivningar vid nyttorealiseringen?

Hur kan man synkronisera med ekonomisystemet?

Det finns fler frågetecken som kommer att rätas ut vid ”lektionen”. 

Varje lektion är fristående och du är välkommen även om du inte varit med på tidigare lektioner.

Välkommen önskar nätverksledaren Georg Silber

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-03-16 (Hela dagen)

När Projektkontoret avvecklas vid agilt införande – vad kommer istället?

Workshop om Projektkontorets Jeopardy

Så får du kontroll på rollerna i ditt projekt

Governance leder till fler lyckade projekt och effektivare ledarskap

Presentation av den nya ISO standarden för Governance - ISO 21505

Förbättrade projekt och minskat tidsläckage

Kvalitetssäkrade projekt med QA-index som KPI

Projektkontorsskolan #8, Projektstyrmodell

Governance, Projektportfölj och PMO med Kjell Rodenstedt

Molntjänster för samarbete och kommunikation i projekt är ett ansvar för PMO

Transparens i projektverksamhet och resursplanering med ett PMO

Nu startar vi Projektkontorsskolan!

Terminsstart på Projektkontorsskolan

Projektskolan #3 Resursbalansering och planering

Projektkontorsskolan #4, Dashboard ger transparens och guidar projekten

Projektkontorsskolan lektion #5, Projektkontorets hantering av Agil projektstyrning

Projektekonomi och Nyttorealisering

Portföljstyrning och resursplanering