Kvalitetssäkrade projekt med QA-index som KPI

OBS! Inställt. Projektkontorsskolan lektion #9

Att göra en projektmognadsundersökning gör inte automatiskt projekt mer lyckade. Men när samma frågeställningar ställs till varje projekt gör det skillnad. Under mötet undersöker vi hur ett PMO kan skapa ett kvalitetsindex utifrån de traditionella framgångsfaktorerna och checklistor.

IPMA lanserar Project Excellence Baseline som utgör steget efter en projektmognadsundersökning utifrån t.ex. P3M3. På mötet diskuterar vi hur B-nivån kan uppnås och visar att ett händigt PMO skapar det i Excel. Avslutningsvis demonstreras en digitaliserad kvalitetssäkring som automatiskt visar ett kvalitetsindex för varje projekt.

  • Kort om projektmognadsanalys
  • Projektets framgångsfaktorer
  • Konstruktion av självutvärdering och ett index
  • Checklistor för grindbeslut som bas för ett index
  • Diskussion i grupp
  • Demonstration av konstruktionen för ett kvalitetssäkrings index

kvalitetstetsindex - KPI

Vi börjar som vanligt med registrering, mingel och smörgås från 07.30. Seminariet börjar klockan 08:00 och håller på till cirka 09.30.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-11-25
07:30 till 09:30

Adress Fleminggatan 7, Stockholm

När Projektkontoret avvecklas vid agilt införande – vad kommer istället?

Workshop om Projektkontorets Jeopardy

Så får du kontroll på rollerna i ditt projekt

Governance leder till fler lyckade projekt och effektivare ledarskap

Presentation av den nya ISO standarden för Governance - ISO 21505

Förbättrade projekt och minskat tidsläckage

Kvalitetssäkrade projekt med QA-index som KPI

Projektkontorsskolan #8, Projektstyrmodell

Governance, Projektportfölj och PMO med Kjell Rodenstedt

Molntjänster för samarbete och kommunikation i projekt är ett ansvar för PMO

Transparens i projektverksamhet och resursplanering med ett PMO

Nu startar vi Projektkontorsskolan!

Terminsstart på Projektkontorsskolan

Projektskolan #3 Resursbalansering och planering

Projektkontorsskolan #4, Dashboard ger transparens och guidar projekten

Projektkontorsskolan lektion #5, Projektkontorets hantering av Agil projektstyrning

Projektekonomi och Nyttorealisering

Portföljstyrning och resursplanering