Förbättrade projekt och minskat tidsläckage

Fabian von Schéele forskar på mekanismen mellan tidsläckage och systemstyrning och har vunnit pris för sin bok ”Just In Case – Ny affärslogik för tjänsteföretag”. Missa inte när Fabian besöker nätverket och föreläser om förbättrade projekt med minskat tidsläckage.

Projekt är en arbetsform som mycket ofta har problem med förseningar, tidsläckage och sämre vinst än vad som ursprungligen var budgeterat. Nyttig evidensbaserad kunskap för ett PMO är hur man ska tackla problemet med att bedöma försenade projekt och planering av resurser. Fabian von Schéele, Teknologie doktor och Civilingenjör Industriell Ekonomi, ger en föreläsning på detta tema under nätverksträffen den 17 februari.

I sitt forskningsarbete har von Schéele tagit fram nya verktyg för beräkning och analys av tidsläckage, vilket åtgärdar dessa problem. Vid sin presentation kommer Fabian visa att projekt inte bara får mindre tidsläckage, utan även ger förbättrad vinst och bättre produktivitet. Under föreläsningen kommer resultat från styrning och utbildning av ett flertal tjänsteorganisationer som haft problem med tidsläckage att redovisas.

Von Schéele informerar om hur input parametrar kan användas effektivare, hur styrvärden beräknas och hur de ska följas upp och användas för att förbättra beslutsunderlag om befintliga projekt. Simuleringsmodeller kommer att användas för att visa hur ett litet tidsläckage kraftigt påverkar såväl vinst som arbetstiden hos projekt.

De lösningar som presenteras kommer väsentligt att förbättra resursutnyttjandet i projekt. De kommer även att bidra till bättre projekt ekonomi och ökad vinst. Verktygen att utgöra ett viktigt stöd i en förbättrad arbetsmiljö med minskad stress. Slutligen utgör verktygen nyckeln för förbättrat beslutsunderlag och styrning av komplexa projekt.

Fabian von Schéele arbetar som konsult och undervisar i Kvalitetsstyrning av tid och digital ekonomi vid Örebro Universitet samt Linnéuniversitetet. Han har vunnit priset Hedersomnämnande för Sveriges Marknadsföringsbok 1996 för sin bok ”Just In Case – Ny affärslogik för tjänsteföretag” som fokuserar på tid och tidsläckage.

Kostnad:
Gratis för medlemmar i DF. Är du inte medlem är du välkommen att komma och prova på till självkostnadspris 200 kr inkl moms. Vänligen sätt in pengar på Dataföreningens Swish-konto: 123 545 2883 och ange "PMO 170217" senast den 16 februari. Avanmälan måste meddelas till stockholm@dfs.se senast den 17 februari. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr, men det går bra att skicka en kollega vid förhinder.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-02-17
07:30 till 09:30

Flemminggatan 7, Stockholm

När Projektkontoret avvecklas vid agilt införande – vad kommer istället?

Workshop om Projektkontorets Jeopardy

Så får du kontroll på rollerna i ditt projekt

Governance leder till fler lyckade projekt och effektivare ledarskap

Presentation av den nya ISO standarden för Governance - ISO 21505

Förbättrade projekt och minskat tidsläckage

Kvalitetssäkrade projekt med QA-index som KPI

Projektkontorsskolan #8, Projektstyrmodell

Governance, Projektportfölj och PMO med Kjell Rodenstedt

Molntjänster för samarbete och kommunikation i projekt är ett ansvar för PMO

Transparens i projektverksamhet och resursplanering med ett PMO

Nu startar vi Projektkontorsskolan!

Terminsstart på Projektkontorsskolan

Projektskolan #3 Resursbalansering och planering

Projektkontorsskolan #4, Dashboard ger transparens och guidar projekten

Projektkontorsskolan lektion #5, Projektkontorets hantering av Agil projektstyrning

Projektekonomi och Nyttorealisering

Portföljstyrning och resursplanering